טכס זיכרון 2010 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

25/48

טכס זיכרון 2010

premietanie (slideshow)
 טכס זיכרון 2010

Pietna spomienka 2010 – טכס זיכרון 2010 – Memorial Ceremony 2010

Pamätník Cesta bez návratu – "אנדרטת "דרך ללא חזרה – "Road of no Return" Memorial
(Foto: 27. 6. 2010)

Pamätník "Cesta bez návratu" bol postavený na mieste zberného tábora na Závodskej ceste pri kasárňach. Pamätník bol odhalený 4. júla 2004 za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča a Arieha Kleina (77) z Izraela, ktorý prežil holokaust. Text na pamätníku:

"Tento pamätník odhalený 2004, bol vytvorený
na pamiatku minulým a pripomienku budúcim
generáciám z iniciatívy primátora mesta Žiliny
Ing. Jána Slotu, Návrh a model Jakob Enyedi
a Arieh Klein z Jeruzalema (rodeného Žiličana)."
"

גל-עד זה נחנך בשנת 2004
לזכר העבר ולזיכרון לדורות הבאים
ביוזמתו של ראש עיריית ז'ילינה
המהנדס יאן סלוטה.
עיצוב ותכנון: יעקב אנידי
אריה קליין מירושלים - יליד ז'ילינה

"This memorial was inaugurated in 2004,
It was created in memory of the past and as
a reminder for future generations by the initiative
of the Mayor of Zilina Eng. Jan Slota. Desing and
model: Jakob Enyedi and Arieh Klein from
Jerusalem (born in Zilina)."


Pamätník "Cesta bez návratu" stojí na mieste, kde od marca do októbra roku 1942 počas 2. svetovej vojny zriadili najväčšie zberné stredisko na deportáciu 18 223 židov z celého Slovenska. Zámer zriadiť zberný tábor na území mesta zamietla Mestská rada Žiliny na čele so starostom Vojtechom Tvrdým, a preto bol zriadený 21. marca 1942 v štátnom priestore v kasárňach v Žiline. Zrušený bol 24. októbra 1942. Pamätník venovalo Mesto Žilina na znak úcty týchto smutných udalostí. Návrh a model pamätníka je od autorov: Jakob Enyedi a Arieh Klein z Jeruzalema.

Pietnej spomienky sa zúčastnili konzul Haim Levy z Veľvyslanectva štátu Izrael, Ing. Pavel Frankl, výkonný predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a predseda ŽNO v Žiline, rabín Zev Stiefel z Piešťan, Arieh Klein z Izraela, Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Ing. Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Anton Šulík, poslanec MsZ v Žiline, JUDr. Elena Krausová, vedúca odboru organizačného a vnútornej správy MsÚ Žilina, PaedDr. ThLic. Emil TURIAK s manželkou, správca Greckokatolíckej farnosti v Žiline, Marian Janušek, bývalý zástupca prednostu MsÚ, primátora mesta Žilina a minister vlády SR (2006 – 2009) za SNS, príbuzní obetí holokaustu, zahraniční a domáci hostia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 976

[0] Komentárov

Pridať komentár