Repkovského ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/5

Repkovského ulica

premietanie (slideshow)
Repkovského ulica

Repkovského ulica

Mapa s novou ulicou v mestskej časti Bytčica od r. 2023
(Mapka prevzatá z web. stránky mesta Žiliny)

Uznesenie č. 103/2023. k návrhu VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení.

Článok 1: Určenie nových názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina

(1) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Bytčica nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 1): Repkovského – Novo pomenovaná ulica v mestskej časti Bytčica, v lokalite nových ulíc pod parkom kaštieľa za ulicou Na stanicu.

(2) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Staré mesto nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 2: Scheerova ulica – Nové pomenovanie ulice je navrhnuté odčlenením krátkeho úseku z ulice Andreja Kmeťa od ulice Kálov po okraj Sadu SNP.

(3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Rosinky nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 3): Park Rosinky – Park pozdĺžneho tvaru s dĺžkou asi päťsto metrov sa nachádza medzi Bagarovou a Nábrežnou ulicou v mestskej časti Rosinky.

VZN č. 2/2023. o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Schválené 21. februára 2023. Vyhlásené 2. marca 2023. Účinnosť od 17. marca 2023.

Repkovského ulica. Jozef Repkovský sa narodil v roku 1923 v Bytčici. Po oslobodení v roku 1945 sa spolupodieľal na založení futbalového klubu v Bytčici, zároveň aj hrával futbal a neskoršie sa stal predsedom TJ. Po voľbách do národných výborov 16. mája 1954 sa stal predsedom miestneho národného výboru – MNV v obci. Jeho prvou veľkou stavbou v tejto funkcii bola výstavba kultúrneho domu v rokoch 1957 až 1959 v akcii „Z“ za výdatnej pomoci všetkých obyvateľov. Počas pôsobenia vo funkcii pomohol riešiť v obci otázku stredného školstva – keď tu vzniklo stavebné učilište. Súčinnosť obce bola i pri vzniku oddelenia žilinskej nemocnice v budove bývalého Révaiovského a Kubelíkovského kaštieľa, kde bolo oddelenie psychiatrie. V obci organizoval mohutnú výstavbu rodinných domov, a hlavne dynamicky rozvíjajúcu sa priemyselnú výstavbu v katastri obce. V tom čase tu vznikli veľké podniky celoslovenského významu ako bol podnik ZVL – závody valivých ložísk, Severoslovenské tehelne, Žilinské mliekarne, Poľnonákup Považan a ďalšie. Vo funkcii predsedu MNV bol až do roku 1970, kedy sa Bytčica stala súčasťou Žiliny. Jozef Repkovský zomrel v roku 2007 a pochovaný je spolu s manželkou Bernardínou na cintoríne v Bytčici.Kategórie
Publikované
Rozmery 899*600
Návštev 34

[0] Komentárov

Pridať komentár