Hodžova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
69/77

Hodžova ulica

premietanie (slideshow)
Hodžova ulica


Hodžova ulica v Žiline

Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 5. 7. 2013)

Hodžova ulica je nazvaná, od roku 1919, podľa významného slovenského národného buditeľa Michala Miloslava HODŽU (1811 – 1870). Táto ulica bola jedným z najdôležitejších dopravných uzlov mesta. Umožňovala vstup do mesta cez Dolnú bránu na námestie pre návštevníkov od Bratislavy, Kysúc ale i z Moravy a zo Sliezska. Dolná brána stála medzi dnešnými budovami Prvej komunálnej banky a Ľudovej školy umenia a bola taktiež zbúraná, ako aj Horná brána, po požiari v roku 1848. Pôvodný názov ulice – Zlatá – vznikol pravdepodobne podľa zlatníkov, ktorí tu pôsobili a ktorí boli členmi zlatníckeho cechu v Trenčíne. Táto ulica bola v stredoveku od námestia po Dolnú bránu a vľavo pokračovala po dnešnú Sládkovičovu ulicu. Zo stredovekej výstavby so stavebnými úpravami z 19. a 20 storočia ostali pôvodné gotické suterény domov s renesančnými arkádami pokračujúcimi po pravej strane ulice z námestia. Tieto domy – čísla 2 až 16 – majú renesančný charakter. Na dome číslo 4 sa nachádza latinský nápis – NON NOBIS DINE AST TIBI SIT GLORIA ET VICTORIA (Nie nám, ale tebe, Pane, patrí sláva a víťazstvo). Ďalšie domy sú postavené na začiatku 20. storočia okrem domu číslo 7, kde od dvadsiatych rokov tohto storočia bola lekáreň Ferdinanda GROSMANNA. Medzi najkrajšie domy patrí novoopravená secesná budova Prvej komunálnej banky, postavená pôvodne – v roku 1911 – pre obchod Bena MARERA. V tom istom roku oproti postavil Adolf MUNKA kaviareň Hungaria, s kinom s divadlom Apollo. Budova – číslo domu 18 – ktorá v minulosti slúžila aj sporiteľni a Ľudovej škole umenia.
Vedľa, na rohu Hurbanovej a Hodžovej ulice, je postavený dom číslo 20. Pôvodne ho postavili pre poštu. Po vybudovaní novej budovy pošty v roku 1908, tu od roku 1911 sídlila Úverná banka, premenovaná od roku 1919 na Slovenskú banku, na čele ktorej bol Andrej BACHER (1885 – 1945), významný slovenský národovec. V budove sídlil od 12. decembra 1918 minister s plnou mocou pre správu Slovenska MUDr. Vavro ŠROBÁR (1867 – 1950) a jeho úrad. Pripomína nám to pamätná tabula od akademického sochára Vojtecha IHRISKA z roku 1928.
Budova dnešnej Prvej komunálnej banky v Žiline, ktorá je na rohu Hodžovej a Hurbanovej ulice, bola vyhlásená za kultúru pamiatku. Budova je známa i pod názvom Finančný palác a postavili ju v rokoch 1930 až 1931. Štvrté poschodie pristavili v roku 1949. Budovu projektoval architekt Michal Maximilián SCHEER vo funkcionalistickom poňatí modernizmu. Postavili ju pre mestské úrady, ale bola aj bola sídlom krajského a okresného národneho výboru. V roku 1949 nadstavili štvrté poschodie. Do dnešnej podoby ju obnovili v rokoch 1994 a 1995. Umiestená je v nej i galéria. Pôvodne stála na tomto mieste materská škola. Ulica mala v roku 1849 pätnásť domov. Dnes je tu dvadsať domov. Pôvodné názvy ulice: Platea aurea, Zlatá ulica, Deákova ulica.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 38 - 40.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 588

[0] Komentárov

Pridať komentár