Hodžova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
68/77

Hodžova ulica

premietanie (slideshow)
Hodžova ulica


Hodžova ulica v Žiline

Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 5. 7. 2013)

Hodžova ulica bola tiež významnou ulicou, lebo viedla k druhej – dolnej mestskej bráne. Tá stála na mieste dnešnej budovy banky. Ulica mala názov Zlatá, čo svedčí o tom, že v Žiline boli zlatníci. Zlatnícky cech v Žiline nebol, ale bol súčasťou zlatníckeho cechu v Trenčíne. V niektorých domoch sa taktiež zachovali gotické pivnice a renesančné arkády. Pôvodne k tejto ulici patrili aj domy na Dolnom vale neďaleko brány. Na fasáde domu č. 4 sa nachádza latinský nápis (NON NOBIS DOMINE AST TIBI SIT GLORIA ET VICTORIA – Nie nám, ale Tebe, Pane, patrí sláva a víťazstvo). V dome č. 7 bola lekáreň. Tieto domy patria k najstarším na ulici.
V súčasnosti majú dominantné postavenie dve budovy, v ktorých sídli banka Dexia (Pôvodne Prvá komunálna banka). Budovu na rohu Hodžovej a Hurbanovej projektoval Michal M. Scheer ako finančný palác. Oproti týmto dvom budovám sa nachádzajú dve ďalšie významné budovy – v rohovej budove sídlil od 12. 12. 1918 úrad ministra s plnou mocou pre správu Slovenska Vávra Šrobára. Pripomína nám to pamätná tabuľa. V dome sídlila pôvodne pošta a v rokoch 1911 – 1918 patril národovcovi A. Bacherovi, ktorý tu zriadil banku: dom sa dodnes nazýva Bacherova vila. Vo vedľajšom dome sa nachádzala reštaurácia Hungária a kino Apollo.

Zdroj: Šimko, P.: "Zoznámte sa s mestom Žilina", Vydavateľstvo Knižné centrum, Žilina. 2006, s. 48 a 49.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 638

[0] Komentárov

Pridať komentár