Žilinské ulice

Z Žilina Gallery Wiki
Verzia z 21:12, 4. september 2013, ktorú vytvoril Admin (Diskusia | príspevky) (Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina)

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina

Územie mesta Žilina sa člení na 20 mestských častí. Mestské časti v meste Žilina sú z hľadiska územného členenia vymedzené ulicami: Bánová, Bôrik, Brodno*, Budatín, Bytčica, Hájik, Hliny, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Rosinky, Solinky, Staré mesto, Strážov, Trnové, Vlčince, Vranie, Zádubnie*, Závodie, Zástranie*, Žilinská Lehota* (* bez ulíc, v rozsahu katastrálneho územia).


Bánová

Bláhova, Do Stošky, Družstevná, Jabloňová, Jána Čajdu, Jedľová, K cintorínu, Lesná, Malinová, Mesačná, Mikuláša Dohnányho, Námestie sv. Jána Bosca, Nezvalova, Oslobodenia, Osvety, Riečna, Záhradnícka;


Bôrik

Alexandra Rudnaya, Andreja Lemeša, Andreja Žarnova, Antona Petrovského, Benjamína Martinského, Bôrická cesta, Cesta k Paľovej búde, Čulenova, Festivalová, Gabčíkova, Gabriela Povalu, Hečkova (od križovatky s Kraskovou po križovatku s Poľnou), Jána Kovalíka, Janka Silana, Koceľova, Juraja Papánka, Juraja Sklenára, Kraskova (od križovatky s Hečkovou po križovatku s Tajovského), Lipová, Majochova, Mila Urbana, Mojmírova, Na Malý Diel, Na Veľký Diel, Nešporova (od križovatky s Mila Urbana po Juraja Sklenára), Oravská, Ovsená, Pod hájom, Poľná (od križovatky s Bajzovou po Tajovského), Pribinova, Rastislavova, Rudolfa Dilonga, Samova, Slavomírova, Stavbárska, Svätoplukova, Tajovského, Tulipánová, Univerzitná, Veľkomoravská, Vendelína Javorku (od križovatky s Hečkovou smerom k Tajovského), Za plavárňou;


Brodno, bez ulíc, v rozsahu katastrálneho územia.


Budatín

Azúrová, Béžová, Biela, Bordová, Bytčianska (zo strany Budatína po most cez Kysucu), Cesta k vodojemu, Cesta na záhumnie, Červená, Do Medzilužia, Do parku, Dolná, Energetikov, Fialová, Hnedá, Hore vŕškom, Horná, K múzeu, Karmínová, Ku zvonici, Letná, Lúčna, Modrá, Na lány, Na starej hradskej, Námestie hrdinov, Okrová, Oranžová, Purpurová, Radová, Sivá, Slnečná, Slovenských dobrovoľníkov, Topoľová, Za cintorínom, Záhradná, Zámocká, Závoz, Zelená, Železničná, Žltá;


Bytčica

Ametystová, Antona Bielka, Banícka, Berylová, Bystrická, Bytčická ( rozdelenie v predĺžení bezmennej ulice – časti IV. Okružnej), Dlhá, Granátová, Hatalova, Hlavná, Chalupkova, Jantárová, Liesková, Lipovecká, Matuškova, Na stanicu, Na Záchrastí, Orgovánová, Pažite, Pod Dielce, Rubínová, Smaragdová, Školský dvor, Štaffenovský dvor, Štrková, Tehelná, Za kostolom, Záchrastie;


Hájik

Baničova, Dadanova, E. Filu, Hôrecká cesta (od križovatky na Hájik), Jedlíkova, Jura Hronca, Kempelenova, Kvačalova (od odbočky k záhradkárskej osade a starému cintorínu), Mateja Bela, Mikovíniho, Námestie mladosti, Petzvalova, Korzo, Segnerova, Stodolova, Terasy;


Hliny

Ambra Pietra, Antona Bernoláka, Bajzova, Bánovská cesta, Bezručova, Bytčická (rozdelenie v predĺžení bezmennej ulice – časti IV. Okružnej), Čajakova, Daxnerova, Gabajova, Halašova, Hečkova (od križovatky s Nešporovou po križovatku s Kraskovou), Hlinská, Jarná, Jozefa Cígera Hronského, Juraja Fándlyho, Juraja Slottu, Kamenná, Kollárova, Komenského (od križovatky s Veľkou Okružnou smerom na Hliny), Kraskova (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou), Kvetná, Ladiverova, Lichardova, Nešporova (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Mila Urbana), Palárikova, Poľná (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Bajzovou). Pri Rajčianke, Puškinova, Rajecká, Rovniankova, Ružová, Saleziánska, Severná, Suvorovova, Škultétyho, Tomáša Ružičku, Vajanského, Vendelína Javorku (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou), Žitná;


Mojšova Lúčka

Belicová, Hlavátková, Karasová, Lieňová, Lipňová, Ostriežová, Pstruhová, Rybie námestie, Šťuková;


Považský Chlmec

Alexyho, Bytčianska (od začiatku mosta cez Kysucu do mestskej časti Považský Chlmec), Čerešňová, Egrešová, Fialková, Gavlovičova, Hlavná cesta, Horská, Hroznová, Medzierka, Morušová, Mýtna, Na Hôrke, Na Majerisku, Nižedvorská, Nová, Pod Laščeky, Pod Skalkou, Pomocná, Požiarnická, Pri Kysuci, Študentská, Višňová, Vysoká, Závozská, Zúbekova;


Rosinky

Bagarova, Brezová, Hruštiny, Jasmínová, Jašíkova, Majerská, Mikuláša Nigriniho, Mládeže, Nábrežná, Osloboditeľov, Park 17. Novembra, Rosinská, Vážska;


Solinky

Borová, Centrálna, Dubová, Gaštanová, Jaseňová, Javorová, Limbová, Osiková, Platanová, Obvodová, Smreková, J. Tombora, Kopanice, M. Šinského, Pod hliniskom, Prielohy, Zábrehy, Zadný dielec;


Staré mesto

1. mája, Andreja Kmeťa, Bottova, Bratislavská, Burianova medzierka, Cestárska, Czambelova, Čepiel, Daniela Dlabača, Daniela Krmana, Daxnerova (po križovatku s Veľkou okružnou), Dolné Rudiny, Dolný val, Farská ulička, Fedora Ruppeldta, Framborská, Fraňa Mráza, Gazdova, Hálkova, Hlboká cesta (po ulicu Eduarda Nécseya), Hodžova, Hollého, Horný val, J. M. Geromettu, J. M. Hurbana, Jána Kalinčiaka, Jána Milca, Jána Reka, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jesenského, Jeziutská, Jozefa Vuruma, Kálov, Klemensova, Komenského (od križovatky s Veľkou okružnou smerom do centra), Košická, Kragujevská, Kukučínova, Kuzmányho, Kysucká, Legionárska, M. R. Štefánika, Makovického, Mariánske námestie, Martina Rázusa, Moyzesova, Murgašova, Mydlárska, Na bráne, Na Horevaží, Na priekope, Na Sihoti, Na stave, Na strelnici, Na Šefranici, Na Závaží, Nám. gen. M. R. Štefánika, Námestie Andreja Hlinku, Námestie Ľ. Štúra, Námestie obetí komunizmu, Námestie požiarnikov, Námestie Žilinskej synody, Národná, Oceliarska, Orolská, P. O. Hviezdoslava, Pavla Mudroňa, Pernikárska, Pivovarská, Pltnícka, Pod hôrkou, Predmestská, Pri celulózke, Priemyselná, Radlinského, Radničná, Republiky, Revolučná, Romualda Zaymusa, Rybníky, Sad na Studničkách, Sad SNP, Sasinkova, Sirotárska, Sládkovičova, Stárkova, Šoltésovej, Športová, Štefana Furdeka, Štúrova, Tichá, Tolstého, Uhoľná, Veľká okružná, Vojtecha Spanyola, Vojtecha Tvrdého, Závodská cesta;


Strážov

Agátová, Bukovinská, Dedinská, Hričovská, Priehradná, Prieložná, Pri rieke, Rajčianska;


Trnové

Cintorínska, Do Brezičia, Do Brezníka, Do Mažiarca, Do Rovní, Do Stávku, Dolná Trnovská, Dúbravy, Dunajská, Hanušákova, Horná Trnovská, Hornádska, Hronská, Chotárna, Ipeľská, Klimovské, Laborecká, Magočovská, Na Bárek, Na kopci, Nový Domov, Ohradská, Okrajová, Ondavská, Ovocinárska, Pod Grendel, Potoky, Rakové, Skotňa, Šenkárovská, Šibeničná, Trnovská medzierka, Za potokom;


Vlčince

Astrová, B. S. Timravy, Berlínska, Bulharská, Černovská, Dobšinského, Ďurka Langsfelda, Eduarda Nécseya, Fatranská, Gemerská, Gerlachovská, Hlboká cesta (od ulice Eduarda Nécseya), Jána Vojtaššáka, Karola Kmeťku, Karpatská, Krátka, Kubínska, Levočská, Lombardiniho, Ľubľanská, Martinská, Matice slovenskej, Minčolská, Moskovská, Námestie J. Borodáča, Námestie Jána Pavla II., Námestie Ľudovíta Fullu, Nanterská, Nitrianska, Obežná, Obchodná, Piešťanská, Pittsburgská, Polomská, Popradská, Poštová, Prešovská, Slovanská, Sv. Bystríka, Sv. Gorazda, Sv. Svorada a Benedikta, Sv. Cyrila a Metoda, T. Vansovej, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Tulská, Ústecká, Varšavská, Vysokoškolákov, Záborského, Zvolenská;


Vranie

Boncova, Ďatlová, Drozdia, Holubia, Jastrabia, K Rochovici, Labutia, Stehličia, Stračia, Vrania;


Zádubnie, bez ulíc, v rozsahu katastrálneho územia.


Závodie

9. mája, Benku, Bočná, Cesta na štadión, Drieňová, Ferka Urbánka, Gogoľova, Hôrecká cesta (po križovatku na Hájik), Juraja Závodského, Krížna, Kvačalova (po odbočku k záhradkárskej osade a starému cintorínu ), Matúša Kavca, Mládežnícka, Mostová, Na Zápletí, Nábrežie Rajčianky, Nemcovej, Orlík, Pekná, Pietna, Pod Hradiskom, Pod jarkom, Pod sadom, Pod vinicou, Potočná, Prúty, Roľnícka, Samuela Timona, Strážovská, Školská, Vavrinca Ottmayera, Západná;


Zástranie, bez ulíc, v rozsahu katastrálneho územia.


Žilinská Lehota, bez ulíc, v rozsahu katastrálneho územia.


Text prevzatý z oficiálnej stránky Mesta Žilina: www.zilina.sk.