Žilinské ulice: Rozdiel medzi revíziami

Z Žilina Gallery Wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie
(Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina: doplnenie)
(chybný text)
 
(15 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa.)
Riadok 2: Riadok 2:
  
  
'''Územie mesta Žilina''' sa člení na 20 mestských častí. Mestské časti v meste Žilina sú z hľadiska územného členenia vymedzené ulicami: Bánová, Bôrik, Brodno*, Budatín, Bytčica, Hájik, Hliny, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Rosinky, Solinky, Staré mesto, Strážov, Trnové, Vlčince, Vranie, Zádubnie*, Závodie, Zástranie*, Žilinská Lehota* (* bez ulíc, v rozsahu katastrálneho územia).  
+
'''Územie mesta Žilina''' sa člení na 20 mestských častí: Bánová, Bôrik, Brodno, Budatín, Bytčica, Hájik, Hliny, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Rosinky, Solinky, Staré mesto, Strážov, Trnové, Vlčince, Vranie, Zádubnie, Závodie, Zástranie, Žilinská Lehota.
  
  
'''Bánová'''
+
'''Bánová''' (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
Bláhova, Do Stošky, Družstevná, Jabloňová, Jána Čajdu, Jedľová, K cintorínu, Lesná, Malinová, Mesačná, Mikuláša Dohnányho, Námestie sv. Jána Bosca, Nezvalova, Oslobodenia, Osvety, Riečna, Záhradnícka;
+
Bitarovská cesta (Bitarovská cesta) — západná časť ulice, Bláhova ulica (Bláhova), Do Stošky (Do Stošky), Družstevná ulica (Družstevná), Jabloňová ulica (Jabloňová), Jedľová ulica (Jedľová), K cintorínu (K cintorínu), Lesná ulica (Lesná), Malinová ulica (Malinová), Mesačná ulica (Mesačná), Námestie svätého Jána Bosca (Námestie sv. Jána Bosca), Nezvalova ulica (Nezvalova), Park Františka Hanovca, Riečna ulica (Riečna), Ulica Jána Cajdu (Jána Cajdu), Ulica Mikuláša Dohnányho (Mikuláša Dohnányho), Ulica oslobodenia (Oslobodenia), Ulica osvety (Osvety), Záhradnícka ulica (Záhradnícka);
  
  
'''Bôrik'''
+
'''Bôrik''' (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
Alexandra Rudnaya, Andreja Lemeša, Andreja Žarnova, Antona Petrovského, Benjamína Martinského, Bôrická cesta, Cesta k Paľovej búde, Čulenova, Festivalová, Gabčíkova, Gabriela Povalu, Hečkova (od križovatky s Kraskovou po križovatku s Poľnou), Jána Kovalíka, Janka Silana, Koceľova, Juraja Papánka, Juraja Sklenára, Kraskova (od križovatky s Hečkovou po križovatku s Tajovského), Lipová, Majochova, Mila Urbana, Mojmírova, Na Malý Diel, Na Veľký Diel, Nešporova (od križovatky s Mila Urbana po Juraja Sklenára), Oravská, Ovsená, Pod hájom, Poľná (od križovatky s Bajzovou po Tajovského), Pod univerzitou, Pod univerzitou I, Pod univerzitou II, Pribinova, Rastislavova, Rudolfa Dilonga, Samova, Slavomírova, Stavbárska, Svätoplukova, Tajovského, Tulipánová, Univerzitná, Veľkomoravská, Vendelína Javorku (od križovatky s Hečkovou smerom k Tajovského), Za plavárňou;
+
Bôrická cesta (Bôrická cesta), Cesta k Paľovej búde (Cesta k Paľovej búde), Čulenova ulica (Čulenova), Festivalová ulica (Festivalová), Frátrikovo námestie, Gabčíkova ulica (Gabčíkova), Hečkova ulica (Hečkova) – od križovatky s Kraskovou po križovatku s Poľnou, Koceľova ulica (Koceľova), Kraskova ulica (Kraskova) – od križovatky s Hečkovou po križovatku s Tajovského, Lipová ulica (Lipová), Majochova ulica (Majochova), Mojmírova ulica (Mojmírova), Na Malý Diel (Na Malý Diel), Na Veľký Diel (Na Veľký Diel), Nešporova ulica (Nešporova) – od križovatky s Mila Urbana po Juraja Sklenára, Oravská ulica (Oravská), Ovsená ulica (Ovsená), Park Ľudovíta Štúra (Park Ľudovíta Štúra), Pod hájom (Pod hájom), Poľná ulica (Poľná) – od križovatky s Bajzovou po Tajovského, Pribinova ulica (Pribinova), Rastislavova ulica (Rastislavova), Samova ulica (Samova), Slavomírova ulica (Slavomírova), Stavbárska ulica (Stavbárska), Svätoplukova ulica (Svätoplukova), Tajovského ulica (Tajovského), Tulipánová ulica (Tulipánová), Ulica Alexandra Rudnaya (Alexandra Rudnaya), Ulica Andreja Lemeša (Andreja Lemeša), Ulica Andreja Žarnova (Andreja Žarnova), Ulica Antona Petrovského (Antona Petrovského), Ulica Benjamína Martinského (Benjamína Martinského), Ulica Gabriela Povalu (Gabriela Povalu), Ulica Jána Kovalíka (Jána Kovalíka), Ulica Janka Silana (Janka Silana), Ulica Juraja Papánka (Juraja Papánka), Ulica Juraja Sklenára (Juraja Sklenára), Ulica Mila Urbana (Mila Urbana), Ulica Rudolfa Dilonga (Rudolfa Dilonga), Ulica Vendelína Javorku (Vendelína Javorku) – od križovatky s Hečkovou smerom k Tajovského, Univerzitná ulica (Univerzitná), Univerzitné námestie (Univerzitné námestie), Veľkomoravská ulica (Veľkomoravská), Za plavárňou (Za plavárňou);
  
  
'''Brodno,'''  bez ulíc, v rozsahu katastrálneho územia.
+
'''Brodno'''  (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
 +
Brodňanská ulica (Brodňanská), Cezpoľná ulica (Cezpoľná), Kapustná ulica (Kapustná), Ku krížu (Ku krížu), Ku studienke (Ku studienke), Levanduľová ulica (Levanduľová), Na Tobolky (Na Tobolky), Nadskaličná ulica (Nadskaličná), Orčiešová ulica (Orčiešová), Oškerdská cesta (Oškerdská cesta), Podskaličná ulica (Podskaličná), Sadová ulica (Sadová), Snežnická cesta (Snežnická cesta), Za kaštieľom (Za kaštieľom), Zábrežná ulica (Zábrežná), Záhrbie (Záhrbie), Záhumenská ulica (Záhumenská), Zaroháčovská ulica (Zaroháčovská);
  
'''Budatín'''
 
  
Azúrová, Béžová, Biela, Blankytná, Bordová, Bytčianska (zo strany Budatína po most cez Kysucu), Cesta k vodojemu, Cesta na záhumnie, Červená, Do Medzilužia, Do parku, Dolná, Energetikov, Fialová, Hnedá, Hore vŕškom, Horná, K múzeu, Karmínová, Ku zvonici, Letná, Lúčna, Modrá, Na lány, Na starej hradskej, Námestie hrdinov, Okrová, Oranžová, Purpurová, Radová, Sivá, Slnečná, Slovenských dobrovoľníkov, Topoľová, Za cintorínom, Záhradná, Zámocká, Závoz, Zelená, Železničná, Žltá;
+
'''Budatín'''  (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
 +
Azúrová ulica (Azúrová), Béžová ulica (Béžová), Biela ulica (Biela), Blankytná ulica (Blankytná), Bordová ulica (Bordová), Budatínska ulica (Budatínska), Budatínsky park, Bytčianska ulica (Bytčianska) – zo strany Budatína po most cez Kysucu, Cesta k vodojemu (Cesta k vodojemu), Cesta na záhumnie (Cesta na záhumnie), Červená ulica (Červená), Do Medzilužia (Do Medzilužia), Do parku (Do parku), Dolná ulica (Dolná), Fialová ulica (Fialová), Hnedá ulica (Hnedá), Hore vŕškom (Hore vŕškom), Horná ulica (Horná), K múzeu (K múzeu), Karmínová ulica (Karmínová), Ku zvonici (Ku zvonici), Letná ulica (Letná), Lúčna ulica (Lúčna), Modrá ulica (Modrá), Na lány (Na lány), Na starej hradskej (Na starej hradskej), Námestie hrdinov (Námestie hrdinov), Okrová ulica (Okrová), Oranžová ulica (Oranžová), Purpurová ulica (Purpurová), Radová ulica (Radová), Sivá ulica (Sivá), Slnečná ulica (Slnečná), Strieborná ulica (Strieborná), Topoľová ulica (Topoľová), Tyrkysová ulica (Tyrkysová), Ulica energetikov (Energetikov), Ulica slovenských dobrovoľníkov (Slovenských dobrovoľníkov), Za cintorínom (Za cintorínom), Záhradná ulica (Záhradná), Zámocká ulica (Zámocká), Závoz (Závoz), Zelená ulica (Zelená), Železničná ulica (Železničná), Žltá ulica (Žltá);
  
'''Bytčica'''
 
  
Ametystová, Antona Bielka, Banícka, Berylová, Bystrická, Bytčická ( rozdelenie v predĺžení bezmennej ulice – časti IV. Okružnej), Dlhá, Granátová, Hatalova, Hlavná, Chalupkova, Jantárová, Liesková, Lipovecká, Matuškova, Na stanicu, Na Záchrastí, Orgovánová, Pažite, Pod Dielce, Rubínová, Smaragdová, Školský dvor, Štaffenovský dvor, Štrková, Tehelná, Za kostolom, Záchrastie;
+
'''Bytčica''' (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
 +
Ametystová ulica (Ametystová), Banícka ulica (Banícka), Berylová ulica (Berylová), Bitarovská cesta (Bitarovská cesta) – východná časť ulice, Bystrická ulica (Bystrická), Bytčická ulica (Bytčická) – rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty - časti IV. okružnej,  Dlhá ulica (Dlhá), Do Rosiny (Do Rosiny), Figurova ulica (Figurova), Granátová ulica (Granátová), Hallonova ulica (Hallonova), Hattalova ulica (Hattalova), Hlavná ulica (Hlavná), Chalupkova ulica (Chalupkova), Jantárová ulica (Jantárová), Kubelíkova ulica (Kubelíkova), Liesková ulica (Liesková), Lipovecká ulica (Lipovecká), Matuškova ulica (Matuškova), Na stanicu (Na stanicu), Na Záchrastí (Na Záchrastí), Orgovánová ulica (Orgovánová), Pažite (Pažite), Pod Dielce (Pod Dielce), Popperovská ulica (Popperovská), Révaiovská ulica (Révaiovská), Rubínová ulica (Rubínová), Smaragdová ulica (Smaragdová), Školský dvor (Školský dvor), Štaffenovský dvor (Štaffenovský dvor), Štrková ulica (Štrková), Tehelná ulica (Tehelná), Ulica Antona Bielka (Antona Bielka), Za kostolom (Za kostolom), Záchrastie (Záchrastie);
  
'''Hájik'''
 
  
Baničova, Dadanova, E. Filu, Hôrecká cesta (od križovatky na Hájik), Jedlíkova, Jura Hronca, Kempelenova, Kvačalova (od odbočky k záhradkárskej osade a starému cintorínu), Mateja Bela, Mikovíniho, Námestie mladosti, Petzvalova, Korzo, Segnerova, Stodolova, Terasy;
+
'''Hájik'''  (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
 +
Baničova ulica (Baničova), Dadanova ulica (Dadanova), Essenská ulica (Essenská), Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – od križovatky na Hájik, Jedlíkova ulica (Jedlíkova), Kempelenova ulica (Kempelenova), Korzo (Korzo), Lannurienovo námestie, Mikovíniho ulica (Mikovíniho), Námestie mladosti (Námestie mladosti), Petzvalova ulica (Petzvalova), Segnerova ulica (Segnerova), Slnečné námestie (Slnečné námestie), Slnečné schody (Slnečné schody), Stodolova ulica (Stodolova), Terasy (Terasy), Ulica Emanuela Fila (Emanuela Fila), Ulica Jura Hronca (Jura Hronca), Ulica Mateja Bela (Mateja Bela);
  
'''Hliny'''
 
  
Ambra Pietra, Antona Bernoláka, Bajzova, Bánovská cesta, Bezručova, Bytčická (rozdelenie v predĺžení bezmennej ulice – časti IV. Okružnej), Čajakova, Daxnerova, Gabajova, Halašova, Hečkova (od križovatky s Nešporovou po križovatku s Kraskovou), Hlinská, Jarná, Jozefa Cígera Hronského, Juraja Fándlyho, Juraja Slottu, Kamenná, Kollárova, Komenského (od križovatky s Veľkou Okružnou smerom na Hliny), Kraskova (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou), Kvetná, Ladiverova, Lichardova, Nešporova (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Mila Urbana), Palárikova, Poľná (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Bajzovou). Pri Rajčianke, Puškinova, Rajecká, Rovniankova, Ružová, Saleziánska, Severná, Suvorovova, Škultétyho, Tomáša Ružičku, Vajanského, Vendelína Javorku (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou), Žitná;
+
'''Hliny'''  (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
 +
Bajzova ulica (Bajzova), Bánovská cesta (Bánovská cesta), Bezručova ulica (Bezručova), Bytčická ulica (Bytčická) – rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty - časti IV. okružnej, Čajakova ulica (Čajakova), Daxnerova ulica (Daxnerova) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom k Suvorovovej ulici, Gabajova ulica (Gabajova), Halašova ulica (Halašova), Hečkova ulica (Hečkova) – od križovatky s Nešporovou po križovatku s Kraskovou, Hlinská ulica (Hlinská), Hlinský park, Jarná ulica (Jarná), Kamenná ulica (Kamenná), Kollárova ulica (Kollárova), Komenského ulica (Komenského) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom na Hliny, Kraskova ulica (Kraskova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Kvetná ulica (Kvetná), Ladiverova ulica (Ladiverova), Lenčova ulica (Lenčova), Lichardova ulica (Lichardova), Mostná ulica (Mostná), Námestie Richarda Marsinu, Nešporova ulica (Nešporova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Mila Urbana, Palárikova ulica (Palárikova), Poľná ulica (Poľná) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Bajzovou, Pri Rajčianke (Pri Rajčianke), Puškinova ulica (Puškinova), Rajecká (Rajecká), Rovniankova ulica (Rovniankova), Ružová ulica (Ružová), Saleziánska ulica (Saleziánska), Severná ulica (Severná), Suvorovova ulica (Suvorovova), Škultétyho ulica (Škultétyho), Ulica Ambra Pietra (Ambra Pietra), Ulica Antona Bemoláka (Antona Bernoláka), Ulica Jozefa Cígera Hronského (Jozefa Cígera Hronského), Ulica Juraja Fándlyho (Juraja Fándlyho), Ulica Juraja Slottu (Juraja Slottu), Ulica Tomáša Ružičku (Tomáša Ružičku), Ulica Vendelína Javorku (Vendelína Javorku) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Vajanského ulica (Vajanského), Žitná ulica (Žitná);
  
'''Mojšova Lúčka'''
 
  
Belicová, Hlavátková, Karasová, Lieňová, Lipňová, Ostriežová, Pstruhová, Rybie námestie, Šťuková;
+
'''Mojšova Lúčka'''  (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
 +
Belicová ulica (Belicová), Furmanská cesta (Furmanská), Hlavátková ulica (Hlavátková), Hyrovská ulica (Hyrovská), Jalcová ulica (Jalcová), Kapria ulica (Kapria), Karasová ulica (Karasová), Lieňová ulica (Lieňová), Lipňová ulica (Lipňová), Ostriežová ulica (Ostriežová), Pstruhová ulica (Pstruhová), Rybné námestie (Rybné námestie), Stará Mojšova Lúčka (Stará Mojšova Lúčka), Sumčia ulica (Sumčia), Šťuková ulica (Šťuková), Úhoria ulica (Úhoria);
  
'''Považský Chlmec'''
 
  
Alexyho, Bytčianska (od začiatku mosta cez Kysucu do mestskej časti Považský Chlmec), Čerešňová, Egrešová, Fialková, Gavlovičova, Hlavná cesta, Horská, Hroznová, Medzierka, Morušová, Mýtna, Na Hôrke, Na Majerisku, Nižedvorská, Nová, Pod Laščeky, Pod Skalkou, Pomocná, Požiarnická, Pri Kysuci, Študentská, Višňová, Vysoká, Závozská, Zúbekova;
+
'''Považský Chlmec'''  (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
 +
Alexyho ulica (Alexyho), Bytčianska ulica (Bytčianska) – od začiatku mosta cez Kysucu do mestskej časti Považský Chlmec, Čerešňová ulica (Čerešňová), Egrešová ulica (Egrešová), Fialková ulica (Fialková), Gavlovičova ulica (Gavlovičova), Hlavná cesta (Hlavná cesta), Horská ulica (Horská), Hroznová ulica (Hroznová), Chlmecké námestie (Chlmecké námestie), Medzierka (Medzierka), Morušová ulica (Morušová), Mýtna ulica (Mýtna), Na Hôrke (Na Hôrke), Na Majerisku (Na Majerisku), Nižedvorská ulica (Nižedvorská), Nová ulica (Nová), Pod Laščeky (Pod Laščeky), Pod Skalkou (Pod Skalkou), Pomocná ulica (Pomocná), Požiarnická ulica (Požiarnická), Pri Kysuci (Pri Kysuci), Študentská ulica (Študentská) Višňová ulica (Višňová), Vysoká ulica (Vysoká), Závozská ulica (Závozská), Zúbekova ulica (Zúbekova);
  
'''Rosinky'''
 
  
Bagarova, Brezová, Hruštiny, Jasmínová, Jašíkova, Majerská, Mikuláša Nigriniho, Mládeže, Nábrežná, Osloboditeľov, Park 17. Novembra, Rosinská, Vážska;
+
'''Rosinky'''  (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
 +
Bagarova ulica (Bagarova), Brezová ulica (Brezová), Hruštiny (Hruštiny), Jašíkova ulica (Jašíkova), Jazmínová ulica (Jazmínová), Majerská ulica (Majerská), Nábrežná ulica (Nábrežná), Park 17. novembra (Park 17. novembra), Rosinská ulica (Rosinská), Ulica Mikuláša Nigriniho (Ulica Mikuláša Nigriniho), Ulica mládeže (Mládeže), Ulica osloboditeľov (Osloboditeľov), Vážska ulica (Vážska);
  
'''Solinky'''
 
  
Borová, Centrálna, Dubová, Gaštanová, Jaseňová, Javorová, Limbová, Osiková, Platanová, Obvodová, Smreková, J. Tombora, Kopanice, M. Šinského, Pod hliniskom, Prielohy, Zábrehy, Zadný dielec;
+
'''Solinky''' (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
 +
Borová ulica (Borová), Centrálna ulica (Centrálna), Dubová ulica (Dubová), Gaštanová ulica (Gaštanová), Jaseňová ulica (Jaseňová), Javorová ulica (Javorová), Kopanice (Kopanice), Limbová ulica (Limbová), Námestie Dobrého pastiera (Námestie Dobrého pastiera), Obvodová ulica (Obvodová), Osiková ulica (Osiková), Platanová ulica (Platanová), Pod hliniskom (Pod hliniskom), Prielohy (Prielohy), Smreková ulica (Smreková), Ulica Jozefa Tombora (J. Tombora), Ulica Michala Šinského (M. Šinského), Zábrehy (Zábrehy), Zadný dielec (Zadný dielec), Zelené námestie (Zelené námestie);
  
'''Staré mesto'''
 
  
1. mája, Andreja Kmeťa, Bottova, Bratislavská, Burianova medzierka, Cestárska, Czambelova, Čepiel, Daniela Dlabača, Daniela Krmana, Daxnerova (po križovatku s Veľkou okružnou), Dolné Rudiny, Dolný val, Farská ulička, Fedora Ruppeldta, Framborská, Fraňa Mráza, Gazdova, Hálkova, Hlboká cesta (po ulicu Eduarda Nécseya), Hodžova, Hollého, Horný val, J. M. Geromettu, J. M. Hurbana, Jána Kalinčiaka, Jána Milca, Jána Reka, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jesenského, Jeziutská, Jozefa Vuruma, Kálov, Klemensova, Komenského (od križovatky s Veľkou okružnou smerom do centra), Košická, Kragujevská, Kukučínova, Kuzmányho, Kysucká, Legionárska, M. R. Štefánika, Makovického, Mariánske námestie, Martina Rázusa, Moyzesova, Murgašova, Mydlárska, Na bráne, Na Horevaží, Na priekope, Na Sihoti, Na stave, Na strelnici, Na Šefranici, Na Závaží, Nám. gen. M. R. Štefánika, Námestie Andreja Hlinku, Námestie Ľ. Štúra, Námestie obetí komunizmu, Námestie požiarnikov, Námestie Žilinskej synody, Národná, Oceliarska, Orolská, P. O. Hviezdoslava, Pavla Mudroňa, Pernikárska, Pivovarská, Pltnícka, Pod hôrkou, Predmestská, Pri celulózke, Priemyselná, Radlinského, Radničná, Republiky, Revolučná, Romualda Zaymusa, Rybníky, Sad na Studničkách, Sad SNP, Sasinkova, Sirotárska, Sládkovičova, Stárkova, Šoltésovej, Športová, Štefana Furdeka, Štúrova, Tichá, Tolstého, Uhoľná, Veľká okružná, Vojtecha Spanyola, Vojtecha Tvrdého, Závodská cesta;
+
'''Staré mesto''' (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)  
  
 +
Bottova ulica (Bottova), Bratislavská ulica (Bratislavská), Burianova medzierka (Burianova medzierka), Cestárska ulica (Cestárska), Czambelova ulica (Czambelova), Čepiel (Čepiel), Daxnerova ulica (Daxnerova) – slepá ulica po križovatku s Veľkou okružnou, Dolné Rudiny (Dolné Rudiny), Dolný val (Dolný val), Estakáda (Estakáda), Farská ulička (Farská ulička), Farské schody (Farské schody), Framborská ulica (Framborská), Františkánske námestie, Františkánske schody, Gazdova ulica (Gazdova), Hálkova ulica (Hálkova), Hlboká cesta (Hlboká cesta) – od Predmestskej ulice po Nemocničnú ulicu, Hodžova ulica (Hodžova), Hollého ulica (Hollého), Horný val (Horný val), Jánošíkova ulica (Jánošíkova), Jesenského ulica (Jesenského), Jezuitská ulica (Jezuitská), Kálov (Kálov), Katedrálne námestie (Katedrálne námestie), Klemensova ulica (Klemensova), Komenského ulica (Komenského) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom do centra, Košická ulica (Košická), Kragujevská ulica (Kragujevská), Kukučínova ulica (Kukučínova), Kuzmányho ulica (Kuzmányho), Kysucká ulica (Kysucká), Ľavobrežná ulica (Ľavobrežná), Legionárska ulica, (Legionárska), Makovického ulica (Makovického), Mariánske námestie, Masarykovo námestie, Moyzesova ulica (Moyzesova), Murgašova ulica (Murgašova), Mydlárska ulica (Mydlárska), Na bráne (Na bráne), Na Horevaží (Na Horevaží), Na priekope (Na priekope), Na Sihoti (Na Sihoti), Na stave (Na stave), Na strelnici (Na strelnici), Na Šefranici (Na Šefranici), Na Závaží (Na Závaží), Námestie Andreja Hlinku (Námestie Andreja Hlinku), Námestie generála Milana Rastislava Štefánika (Nám. gen. M. R. Štefánika), Námestie obetí komunizmu (Námestie obetí komunizmu), Námestie požiarnikov (Námestie požiarnikov), Námestie Žilinskej synody (Námestie Žilinskej synody), Národná ulica (Národná), Nemocničná ulica (Nemocničná), Oceliarska ulica (Oceliarska), Orolská ulica (Orolská), Park Carla Gustava Swenssona (Park Carla Gustava Swenssona), Pernikárska ulica (Pernikárska), Pivovarská ulica (Pivovarská), Pltnícka ulica (Pltnícka), Pod Hôrkou (Pod Hôrkou), Predmestská ulica (Predmestská), Pri Celulózke (Pri Celulózke), Priemyselná ulica (Priemyselná), Radlinského ulica (Radlinského), Radničná ulica (Radničná), Revolučná ulica (Revolučná), Rondel (Rondel), Rybníky (Rybníky), Sad na Studničkách (Sad na Studničkách), Sad Slovenského národného povstania  (Sad SNP), Sasinkova ulica (Sasinkova), Sirotárska ulica (Sirotárska), Sládkovičova ulica (Sládkovičova), Stárkova ulica (Stárkova), Šoltésovej ulica (Šoltésovej), Športová ulica (Športová), Štúrova ulica (Štúrova), Tichá ulica (Tichá), Tolstého ulica (Tolstého), Uhoľná ulica (Uhoľná), Ulica 1. mája (1. mája), Ulica Andreja Kmeťa (Andreja Kmeťa), Ulica Daniela Dlabača (Daniela Dlabača), Ulica Daniela Krmana (Daniela Krmana), Ulica Fedora Ruppeldta (Fedora Ruppeldta), Ulica Fraňa Mráza (Fraňa Mráza), Ulica Jána Kalinčiaka (Jána Kalinčiaka), Ulica Jána Milca (Jána Milca), Ulica Jána Miroslava Geromettu (J. M. Geromettu), Ulica Jána Reka (Jána Reka), Ulica Janka Kráľa (Janka Kráľa), Ulica Jozefa Miloslava Hurbana (J. M. Hurbana), Ulica Jozefa Vuruma (Jozefa Vuruma), Ulica Martina Rázusa (Martina Rázusa), Ulica Milana Rastislava Štefánika (M. R. Štefánika), Ulica Pavla Mudroňa (Pavla Mudroňa), Ulica Pavla Országha Hviezdoslava (P. O. Hviezdoslava), Ulica republiky (Republiky), Ulica Romualda Zaymusa (Romualda Zaymusa), Ulica Štefana Furdeka (Štefana Furdeka), Ulica Vojtecha Spanyola (Vojtecha Spanyola), Ulica Vojtecha Tvrdého (Vojtecha Tvrdého), Veľká okružná ulica (Veľká okružná), Závodská cesta (Závodská cesta).;
  
'''Strážov'''
 
  
Agátová, Bukovinská, Dedinská, Hričovská, Priehradná, Prieložná, Pri rieke, Rajčianska;
+
'''Strážov'''  (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
 +
Agátová ulica (Agátová), Bukovinská ulica (Bukovinská), Dedinská ulica (Dedinská), Hričovská ulica (Hričovská), Pri rieke (Pri rieke), Priehradná ulica (Priehradná), Prieložná ulica (Prieložná), Rajčianska ulica (Rajčianska);
  
'''Trnové'''
 
  
Cintorínska, Do Brezičia, Do Brezníka, Do Mažiarca, Do Rovní, Do Stávku, Dolná Trnovská, Dúbravy, Dunajská, Hanušákova, Horná Trnovská, Hornádska, Hronská, Chotárna, Ipeľská, Klimovské, Laborecká, Magočovská, Na Bárek, Na kopci, Nový Domov, Ohradská, Okrajová, Ondavská, Ovocinárska, Pod Grendel, Potoky, Rakové, Skotňa, Šenkárovská, Šibeničná, Trnovská medzierka, Za potokom;
+
'''Trnové'''  (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
 +
Cintorínska ulica (Cintorínska), Do Brezičia (Do Brezičia), Do Brezníka (Do Brezníka), Do Mažiarca (Do Mažiarca), Do Rovní (Do Rovní), Do Stávku (Do Stávku), Dolná Trnovská ulica (Dolná Trnovská), Dúbravy (Dúbravy), Dunajská ulica (Dunajská), Hanušákova ulica (Hanušákova), Horná Trnovská ulica (Horná Trnovská), Hornádska ulica (Hornádska), Hronská ulica (Hronská), Chotárna ulica (Chotárna), Ipeľská ulica (Ipeľská), Klimovské (Klimovské), Laborecká ulica (Laborecká), Magočovská ulica (Magočovská), Na Bárek, (Na Bárek), Na kopci (Na kopci), Na Rovniach (Na Rovniach), Nový Domov (Nový Domov), Ohradská ulica (Ohradská), Okrajová ulica (Okrajová), Ondavská ulica (Ondavská), Ovocinárska ulica (Ovocinárska), Park svätého Juraja, Pod Grendel (Pod Grendel), Potoky (Potoky), Pri ihrisku, Rakové (Rakové), Skotňa (Skotňa), Slnečnicová ulica (Slnečnicová), Šenkárovská ulica (Šenkárovská), Šibeničná ulica (Šibeničná), Trnovská medzierka (Trnovská medzierka), Za potokom (Za potokom);
  
'''Vlčince'''
 
  
Astrová, B. S. Timravy, Berlínska, Bulharská, Černovská, Dobšinského, Ďurka Langsfelda, Eduarda Nécseya, Fatranská, Gemerská, Gerlachovská, Hlboká cesta (od ulice Eduarda Nécseya), Jána Vojtaššáka, Karola Kmeťku, Karpatská, Krátka, Kubínska, Levočská, Lombardiniho, Ľubľanská, Martinská, Matice slovenskej, Minčolská, Moskovská, Námestie J. Borodáča, Námestie Jána Pavla II., Námestie Ľudovíta Fullu, Nanterská, Nitrianska, Obežná, Obchodná, Piešťanská, Pittsburgská, Polomská, Popradská, Poštová, Prešovská, Slovanská, Sv. Bystríka, Sv. Gorazda, Sv. Svorada a Benedikta, Sv. Cyrila a Metoda, T. Vansovej, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Tulská, Ústecká, Varšavská, Vysokoškolákov, Záborského, Zvolenská;
+
'''Vlčince'''  (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
 +
Astrová ulica (Astrová), Berlínska ulica (Berlínska), Bulharská ulica (Bulharská), Černovská ulica (Černovská), Dobšinského sad (Dobšinského sad), Dobšinského ulica (Dobšinského), Fatranská ulica (Fatranská), Gemerská ulica (Gemerská), Gerlachovská ulica (Gerlachovská), Hlboká cesta (Hlboká cesta) – od Nemocničnej ulice smerom na Vlčince, Karpatská ulica (Karpatská), Krátka ulica (Krátka), Kubínska ulica (Kubínska), Lesopark Chrasť (Lesopark Chrasť), Levočská ulica (Levočská), Lombardiniho ulica (Lombardiniho), Ľubľanská ulica (Ľubľanská), Martinská ulica (Martinská), Minčolská ulica (Minčolská),  Námestie Jána Pavla II. (Námestie Jána Pavla II.), Námestie Janka Borodáča (Námestie J. Borodáča), Námestie Ľudovíta Fullu (Námestie Ľudovíta Fullu), Nanterská ulica (Nanterská), Nitrianska ulica (Nitrianska), Obežná ulica (Obežná), Obchodná ulica (Obchodná), Park Jozefa Červinku, Piešťanská ulica (Piešťanská), Pittsburgská ulica (Pittsburgská), Pod univerzitou (Pod univerzitou), Poddielna ulica (Poddielna), Polomská ulica (Polomská), Popradská ulica (Popradská), Poštová ulica (Poštová), Pražská ulica (Pražská), Prešovská ulica (Prešovská), Rosinská ulica (Rosinská) – smerom na Vlčince, Slovanská ulica (Slovanská), Tatranská ulica (Tatranská), Trenčianska ulica (Trenčianska), Trnavská ulica (Trnavská), Tulská ulica (Tulská), Ulica Boženy Slančíkovej Timravy (B. S. Timravy), Ulica Durka Langsfelda (Durka Langsfelda), Ulica Eduarda Nécseya (Eduarda Nécseya), Ulica Jána Vojtaššáka (Jána Vojtaššáka), Ulica Karola Kmeťku (Karola Kmeťku), Ulica Matice slovenskej (Matice slovenskej), Ulica svätého Bystríka (Sv. Bystríka), Ulica svätého Gorazda (Sv. Gorazda), Ulica svätých Cyrila a Metoda (Sv. Cyrila a Metoda), Ulica svätých Svorada a Benedikta (Sv. Svorada a Benedikta), Ulica Terézie Vansovej (T. Vansovej), Ulica vysokoškolákov (Vysokoškolákov), Ústecká ulica (Ústecká), Varšavská ulica (Varšavská), Záborského ulica (Záborského), Zvolenská ulica (Zvolenská);
  
'''Vranie'''
 
  
Boncova, Ďatlová, Drozdia, Holubia, Jastrabia, K Rochovici, Labutia, Stehličia, Stračia, Vrania;
+
'''Vranie'''  (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
 +
Boncova ulica (Boncova), Ďatlia ulica (Ďatlia), Drozdia ulica (Drozdia), Holubia ulica (Holubia), Jastrabia ulica (Jastrabia), K Rochovici (K Rochovici), Labutia ulica (Labutia), Stehličia ulica (Stehličia), Stračia ulica (Stračia), Vrania ulica (Vrania);
  
'''Zádubnie,'''  bez ulíc, v rozsahu katastrálneho územia.
 
  
 +
'''Zádubnie,'''  (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
'''Závodie'''
+
Druhá ulica (Druhá), Kolmá ulica (Kolmá), Ku škôlke (Ku škôlke), Malá ulica (Malá), Na dolinu (Na dolinu), Oblúková ulica (Oblúková), Piata ulica, (Piata), Pod Adamovcom (Pod Adamovcom), Pod Bukovinou (Pod Bukovinou), Pod majerom (Pod majerom), Prvá ulica (Prvá), Pustá ulica (Pustá), Richtárska ulica (Richtárska), Spojná ulica (Spojná), Štvrtá ulica (Štvrtá), Šiesta ulica (Šiesta), Tretia ulica (Tretia), Údolná ulica (Údolná), Zádubanská ulica (Zádubanská), Zástranská ulica (Zástranská);
  
9. mája, Benku, Bočná, Cesta na štadión, Drieňová, Ferka Urbánka, Gogoľova, Hôrecká cesta (po križovatku na Hájik), Juraja Závodského, Krížna, Kvačalova (po odbočku k záhradkárskej osade a starému cintorínu ), Matúša Kavca, Mládežnícka, Mostová, Na Zápletí, Nábrežie Rajčianky, Nemcovej, Orlík, Pekná, Pietna, Pod Hradiskom, Pod jarkom, Pod sadom, Pod vinicou, Potočná, Prúty, Roľnícka, Samuela Timona, Strážovská, Školská, Vavrinca Ottmayera, Západná;
 
  
 +
'''Závodie''' (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
'''Zástranie''' 
+
Bočná ulica (Bočná), Cesta na štadión (Cesta na štadión), Drieňová ulica (Drieňová), Gogoľova ulica (Gogoľova), Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – po križovatku na Hájik, Krížna ulica (Krížna), Kvačalova ulica (Kvačalova), Mládežnícka ulica (Mládežnícka), Mostová ulica (Mostová), Na Zápletí (Na Zápletí), Nábrežie Rajčianky (Nábrežie Rajčianky), Orlík (Orlík), Park Andreja Barčíka, Pekná ulica (Pekná), Pietna ulica (Pietna), Pod Hradiskom (Pod Hradiskom), Pod jarkom (Pod jarkom), Pod sadom (Pod sadom), Pod vinicou (Pod vinicou), Potočná ulica (Potočná), Prúty (Prúty), Roľnícka ulica (Roľnícka), Strážovská ulica (Strážovská), Školská ulica (Školská), Ulica 9. mája (9. mája), Ulica Boženy Nemcovej (B. Nemcovej), Ulica Ferka Urbánka (Ferka Urbánka), Ulica Juraja Závodského (Juraja Závodského), Ulica Martina Benku (Benku), Ulica Matúša Kavca (Matúša Kavca), Ulica Samuela Timona (Samuela Timona) Ulica Vavrinca Ottmayera (Vavrinca Ottmayera), Západná ulica (Západná);
  
Belajov dvor, Brodňanov dvor, Do Magúr, Do Toboliny, Hore humnami, Jaššov dvor, Kostolná ulica, Kožov dvor, Kubov dvor, Kultúrna ulica, Medzi plotmi, Na chotári, Na skotni, Na Straník, Na vráta, Ondráškov dvor, Pod cintorínom,  Stará dedina, Škorvánkov dvor, Jána Mičicu; (Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí 16. decembra 2013 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie.)
 
  
 +
'''Zástranie''' (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov) 
  
'''Žilinská Lehota,'''  bez ulíc, v rozsahu katastrálneho územia.
+
Belajov dvor (Belajov dvor), Brodňanov dvor (Brodňanov dvor), Do Magúr (Do Magúr), Do toboliny (Do toboliny), Hore humnami (Hore humnami), Jaššov dvor (Jaššov dvor), Kostolná ulica (Kostolná), Kožov dvor (Kožov dvor), Kubov dvor (Kubov dvor), Kultúrna ulica (Kultúrna), Medzi plotmi (Medzi plotmi), Na chotári (Na chotári), Na skotni (Na skotni), Na Straník (Na Straník), Na vráta (Na vráta), Ondráškov dvor (Ondráškov dvor), Pod cintorínom (Pod cintorínom), Stará dedina (Stará dedina), Škorvánkov dvor (Škorvánkov dvor), Ulica Jána Mičicu (Jána Mičicu);
  
  
 +
'''Žilinská Lehota,'''  (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)
  
'''Text prevzatý''' z oficiálnej stránky Mesta Žilina: www.zilina.sk.
+
Dolová ulica (Dolová), Kortinská ulica (Kortinská), Na cintorín (Na cintorín), Na Slini (Na Slini), Na Stráni (Na Stráni), Pod Dúbravou, (Pod Dúbravou), Pod záhradkou (Pod záhradkou), Skotňová ulica (Skotňová);
 +
 
 +
 
 +
'''Pravidlá používania názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina'''
 +
 
 +
(1) Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa odporúča používať úplný neskrátený názov ulice alebo iného verejného priestranstva tak, ako je uvedené v ďalších článkoch a v textovej prílohe č. 1 tohto nariadenia.
 +
 
 +
(2) Prípustné je aj vyjadrovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev pri dodržaní Pravidiel slovenského pravopisu:
 +
 
 +
a) bez časti „Ulica“ na začiatku názvu s genitívnym prívlastkom, napr.: „Ulica vysokoškolákov“ alebo „Vysokoškolákov“ a pod.,
 +
 
 +
b) bez časti „ulica“ na konci názvu so zhodným prívlastkom, napr.: „Radničná ulica“ alebo
 +
„Radničná“ a pod.,
 +
 
 +
c) v ktorých nie je podstatné meno ulica, napr.: „Pri Kysuci“, „Zábrehy“, „Škorvánkov dvor“. Ak sa pri názvoch ulíc tohto typu použije slovo ulica, toto slovo nie je súčasťou názvu. Slovo ulica sa považuje v tomto prípade iba za druhové označenie a píše sa s malým začiatočným písmenom, napr.: bývam na ulici Pri Kysuci; úrad má sídlo na konci ulice Zábrehy a pod.
 +
 
 +
(3) Pri písaní plnej adresy sa používa názov ulice alebo iného verejného priestranstva v spojení so súpisným číslom lomene orientačným číslom stavby, napr. „Radničná 1/1“.
 +
 
 +
(4) Pre účely ohlasovne pobytu Mestského úradu v Žiline a Registra obyvateľov Slovenskej republiky sa bude používať tvar podľa čl. 1 ods. 2 tohto nariadenia.
 +
 
 +
 
 +
'''Podľa'''  Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobudlo účinnosť dňa 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010. Text prevzatý z oficiálnej stránky Mesta Žilina: www.zilina.sk.
 +
 
 +
'''Podľa'''  Všeobecného záväzného nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina, bolo schválené na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 4. 12. 2017 a nadobudlo účinnosť dňa 14. 12. 2017. Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Brodno: Oškerdská cesta a Snežnická cesta, v mestskej časti Budatín: Tyrkysová ulica, v mestskej časti Bytčica: Kubelíkova ulica, v mestskej časti Hájik: Essenská ulica, v mestskej časti Vlčince: Dobšinského sad, v mestskej časti Zádubnie: Šiesta ulica a Pod Adamovcom. Mestské zastupiteľstvo v Žiline ruší tieto názvy ulíc: Klimentova ulica (Bôrik), Moskovská ulica (Vlčince), Námestie Ľudovíta Štúra (Staré mesto), Naumova ulica (Bôrik), Priečna ulica (Staré mesto).
 +
 
 +
'''Uznesenie č. 159''' zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje:
 +
1. doplnenie čl. 1 ods. 4 o nasledujúce názvy: Figurova ulica, Hallonova ulica, Révaiovská ulica.
 +
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení v znení schváleného doplňujúceho návrhu.  V mestskej časti Bytčica ulica Do Rosiny, v mestskej časti Bôrik Frátrikovo námestie, v mestskej časti Brodno Levanduľová ulica, v mestskej časti Budarín Budatínska ulica a Strieborná ulica, v mestskej časti Hájik Lannurienovo námestie, v mestskej časti Hliny Lenčova ulica, v mestskej časti Staré Mesto Františkánske schody a Masarykovo námestie, v mestskej časti Trnové Park svätého Juraja, Pri ihrisku a Slnečnicová ulica.
 +
 
 +
'''Mestské zastupiteľstvo''' v Žiline dňa 25.02.2021 na 20. zasadnutí Uznesením č. 13/2021 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina s účinnosťou  dňom 01.04.2021. V mestskej časti Mojšova Lúčka: Furmanská cesta, v mestskej časti Žilinská Lehota: Dolová ulica, v mestskej časti Bôrik: Univerzitné námestie, v mestskej časti Staré mesto: Park Carla Gustava Swenssona a v mestskej časti Vlčince: Pražská ulica.
 +
 
 +
'''Mestské zastupiteľstvo''' v Žiline dňa 20.09.2021 na 26. zasadnutí Uznesením č. 209/2021 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2021 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina s účinnosťou dňom 24.09.2021. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
 +
(1) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Závodie nasledovne: Park Andreja Barčíka – pomenovanie parku v mestskej časti Závodie.
 +
(2) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Bánová nasledovne: Park Františka Hanovca – pomenovanie parku v mestskej časti Bánová, pri Jabloňovej ulici.
 +
(3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Budatín nasledovne: Budatínsky park – oficiálne pomenovanie parku v okolí Budatínskeho hradu.
 +
(4) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Hliny nasledovne: Hlinský park – pomenovanie parku na Hlinách VI. Územie je vymedzené na južnej strane Lenčovou ulicou, na severnej a východnej strane bytovými domami na Bajzovej ulici a na západnej strane nákupným centrom LIDL s popisným číslom Bajzova ulica.
 +
(5) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Hliny nasledovne: Námestie Richarda Marsinu – pomenovanie parku na Hlinách VI, medzi novopostavenými bytovými domami, Lenčova ulica. 
 +
(6) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Vlčince nasledovne: Park Jozefa Červinku – pomenovanie parku na sídlisku Vlčince I a IV.
 +
 
 +
'''Mestské zastupiteľstvo''' v Žiline dňa 26.04.2022 na 32. zasadnutí schválilo Uznesenie č. 112/2022 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení.
 +
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. (Uznesenie č. 112/2022 podpísal primátor mesta 29.04.2022.)
 +
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
 +
(1) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Bytčica nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 1):  Popperovská ulica – Novo pomenovaná ulica v mestskej časti Bytčica, v lokalite nových ulíc pod parkom kaštieľa za ulicou Na stanicu. Ulica je vymedzená križovatkou s ulicou Na stanicu, pokračuje západným smerom, kde je vymedzená križovatkou s Hallonovou ulicou, v budúcnosti pokračovaním až po miestny potok.
 +
(2) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Solinky nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 2):  Zelené námestie – pomenovanie v mestskej časti Solinky. Nachádza sa vnútrobloku medzi ulicami Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová.
 +
(3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Solinky nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 2):  Námestie Dobrého pastiera – pomenovanie námestia pred farským kostolom.
 +
Toto všeobecné záväzné nariadenie nahrádza Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2021.
 +
Toto všeobecné záväzné nariadenie bude vyvesené na úradnej tabuli mesta a nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 29.04.2022.
 +
Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnú tabuľu mesta Žilina dňa 14.05.2022.

Aktuálna revízia z 12:48, 11. júl 2022

Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina

Územie mesta Žilina sa člení na 20 mestských častí: Bánová, Bôrik, Brodno, Budatín, Bytčica, Hájik, Hliny, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Rosinky, Solinky, Staré mesto, Strážov, Trnové, Vlčince, Vranie, Zádubnie, Závodie, Zástranie, Žilinská Lehota.


Bánová (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Bitarovská cesta (Bitarovská cesta) — západná časť ulice, Bláhova ulica (Bláhova), Do Stošky (Do Stošky), Družstevná ulica (Družstevná), Jabloňová ulica (Jabloňová), Jedľová ulica (Jedľová), K cintorínu (K cintorínu), Lesná ulica (Lesná), Malinová ulica (Malinová), Mesačná ulica (Mesačná), Námestie svätého Jána Bosca (Námestie sv. Jána Bosca), Nezvalova ulica (Nezvalova), Park Františka Hanovca, Riečna ulica (Riečna), Ulica Jána Cajdu (Jána Cajdu), Ulica Mikuláša Dohnányho (Mikuláša Dohnányho), Ulica oslobodenia (Oslobodenia), Ulica osvety (Osvety), Záhradnícka ulica (Záhradnícka);


Bôrik (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Bôrická cesta (Bôrická cesta), Cesta k Paľovej búde (Cesta k Paľovej búde), Čulenova ulica (Čulenova), Festivalová ulica (Festivalová), Frátrikovo námestie, Gabčíkova ulica (Gabčíkova), Hečkova ulica (Hečkova) – od križovatky s Kraskovou po križovatku s Poľnou, Koceľova ulica (Koceľova), Kraskova ulica (Kraskova) – od križovatky s Hečkovou po križovatku s Tajovského, Lipová ulica (Lipová), Majochova ulica (Majochova), Mojmírova ulica (Mojmírova), Na Malý Diel (Na Malý Diel), Na Veľký Diel (Na Veľký Diel), Nešporova ulica (Nešporova) – od križovatky s Mila Urbana po Juraja Sklenára, Oravská ulica (Oravská), Ovsená ulica (Ovsená), Park Ľudovíta Štúra (Park Ľudovíta Štúra), Pod hájom (Pod hájom), Poľná ulica (Poľná) – od križovatky s Bajzovou po Tajovského, Pribinova ulica (Pribinova), Rastislavova ulica (Rastislavova), Samova ulica (Samova), Slavomírova ulica (Slavomírova), Stavbárska ulica (Stavbárska), Svätoplukova ulica (Svätoplukova), Tajovského ulica (Tajovského), Tulipánová ulica (Tulipánová), Ulica Alexandra Rudnaya (Alexandra Rudnaya), Ulica Andreja Lemeša (Andreja Lemeša), Ulica Andreja Žarnova (Andreja Žarnova), Ulica Antona Petrovského (Antona Petrovského), Ulica Benjamína Martinského (Benjamína Martinského), Ulica Gabriela Povalu (Gabriela Povalu), Ulica Jána Kovalíka (Jána Kovalíka), Ulica Janka Silana (Janka Silana), Ulica Juraja Papánka (Juraja Papánka), Ulica Juraja Sklenára (Juraja Sklenára), Ulica Mila Urbana (Mila Urbana), Ulica Rudolfa Dilonga (Rudolfa Dilonga), Ulica Vendelína Javorku (Vendelína Javorku) – od križovatky s Hečkovou smerom k Tajovského, Univerzitná ulica (Univerzitná), Univerzitné námestie (Univerzitné námestie), Veľkomoravská ulica (Veľkomoravská), Za plavárňou (Za plavárňou);


Brodno (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Brodňanská ulica (Brodňanská), Cezpoľná ulica (Cezpoľná), Kapustná ulica (Kapustná), Ku krížu (Ku krížu), Ku studienke (Ku studienke), Levanduľová ulica (Levanduľová), Na Tobolky (Na Tobolky), Nadskaličná ulica (Nadskaličná), Orčiešová ulica (Orčiešová), Oškerdská cesta (Oškerdská cesta), Podskaličná ulica (Podskaličná), Sadová ulica (Sadová), Snežnická cesta (Snežnická cesta), Za kaštieľom (Za kaštieľom), Zábrežná ulica (Zábrežná), Záhrbie (Záhrbie), Záhumenská ulica (Záhumenská), Zaroháčovská ulica (Zaroháčovská);


Budatín (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Azúrová ulica (Azúrová), Béžová ulica (Béžová), Biela ulica (Biela), Blankytná ulica (Blankytná), Bordová ulica (Bordová), Budatínska ulica (Budatínska), Budatínsky park, Bytčianska ulica (Bytčianska) – zo strany Budatína po most cez Kysucu, Cesta k vodojemu (Cesta k vodojemu), Cesta na záhumnie (Cesta na záhumnie), Červená ulica (Červená), Do Medzilužia (Do Medzilužia), Do parku (Do parku), Dolná ulica (Dolná), Fialová ulica (Fialová), Hnedá ulica (Hnedá), Hore vŕškom (Hore vŕškom), Horná ulica (Horná), K múzeu (K múzeu), Karmínová ulica (Karmínová), Ku zvonici (Ku zvonici), Letná ulica (Letná), Lúčna ulica (Lúčna), Modrá ulica (Modrá), Na lány (Na lány), Na starej hradskej (Na starej hradskej), Námestie hrdinov (Námestie hrdinov), Okrová ulica (Okrová), Oranžová ulica (Oranžová), Purpurová ulica (Purpurová), Radová ulica (Radová), Sivá ulica (Sivá), Slnečná ulica (Slnečná), Strieborná ulica (Strieborná), Topoľová ulica (Topoľová), Tyrkysová ulica (Tyrkysová), Ulica energetikov (Energetikov), Ulica slovenských dobrovoľníkov (Slovenských dobrovoľníkov), Za cintorínom (Za cintorínom), Záhradná ulica (Záhradná), Zámocká ulica (Zámocká), Závoz (Závoz), Zelená ulica (Zelená), Železničná ulica (Železničná), Žltá ulica (Žltá);


Bytčica (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Ametystová ulica (Ametystová), Banícka ulica (Banícka), Berylová ulica (Berylová), Bitarovská cesta (Bitarovská cesta) – východná časť ulice, Bystrická ulica (Bystrická), Bytčická ulica (Bytčická) – rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty - časti IV. okružnej, Dlhá ulica (Dlhá), Do Rosiny (Do Rosiny), Figurova ulica (Figurova), Granátová ulica (Granátová), Hallonova ulica (Hallonova), Hattalova ulica (Hattalova), Hlavná ulica (Hlavná), Chalupkova ulica (Chalupkova), Jantárová ulica (Jantárová), Kubelíkova ulica (Kubelíkova), Liesková ulica (Liesková), Lipovecká ulica (Lipovecká), Matuškova ulica (Matuškova), Na stanicu (Na stanicu), Na Záchrastí (Na Záchrastí), Orgovánová ulica (Orgovánová), Pažite (Pažite), Pod Dielce (Pod Dielce), Popperovská ulica (Popperovská), Révaiovská ulica (Révaiovská), Rubínová ulica (Rubínová), Smaragdová ulica (Smaragdová), Školský dvor (Školský dvor), Štaffenovský dvor (Štaffenovský dvor), Štrková ulica (Štrková), Tehelná ulica (Tehelná), Ulica Antona Bielka (Antona Bielka), Za kostolom (Za kostolom), Záchrastie (Záchrastie);


Hájik (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Baničova ulica (Baničova), Dadanova ulica (Dadanova), Essenská ulica (Essenská), Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – od križovatky na Hájik, Jedlíkova ulica (Jedlíkova), Kempelenova ulica (Kempelenova), Korzo (Korzo), Lannurienovo námestie, Mikovíniho ulica (Mikovíniho), Námestie mladosti (Námestie mladosti), Petzvalova ulica (Petzvalova), Segnerova ulica (Segnerova), Slnečné námestie (Slnečné námestie), Slnečné schody (Slnečné schody), Stodolova ulica (Stodolova), Terasy (Terasy), Ulica Emanuela Fila (Emanuela Fila), Ulica Jura Hronca (Jura Hronca), Ulica Mateja Bela (Mateja Bela);


Hliny (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Bajzova ulica (Bajzova), Bánovská cesta (Bánovská cesta), Bezručova ulica (Bezručova), Bytčická ulica (Bytčická) – rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty - časti IV. okružnej, Čajakova ulica (Čajakova), Daxnerova ulica (Daxnerova) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom k Suvorovovej ulici, Gabajova ulica (Gabajova), Halašova ulica (Halašova), Hečkova ulica (Hečkova) – od križovatky s Nešporovou po križovatku s Kraskovou, Hlinská ulica (Hlinská), Hlinský park, Jarná ulica (Jarná), Kamenná ulica (Kamenná), Kollárova ulica (Kollárova), Komenského ulica (Komenského) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom na Hliny, Kraskova ulica (Kraskova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Kvetná ulica (Kvetná), Ladiverova ulica (Ladiverova), Lenčova ulica (Lenčova), Lichardova ulica (Lichardova), Mostná ulica (Mostná), Námestie Richarda Marsinu, Nešporova ulica (Nešporova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Mila Urbana, Palárikova ulica (Palárikova), Poľná ulica (Poľná) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Bajzovou, Pri Rajčianke (Pri Rajčianke), Puškinova ulica (Puškinova), Rajecká (Rajecká), Rovniankova ulica (Rovniankova), Ružová ulica (Ružová), Saleziánska ulica (Saleziánska), Severná ulica (Severná), Suvorovova ulica (Suvorovova), Škultétyho ulica (Škultétyho), Ulica Ambra Pietra (Ambra Pietra), Ulica Antona Bemoláka (Antona Bernoláka), Ulica Jozefa Cígera Hronského (Jozefa Cígera Hronského), Ulica Juraja Fándlyho (Juraja Fándlyho), Ulica Juraja Slottu (Juraja Slottu), Ulica Tomáša Ružičku (Tomáša Ružičku), Ulica Vendelína Javorku (Vendelína Javorku) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Vajanského ulica (Vajanského), Žitná ulica (Žitná);


Mojšova Lúčka (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Belicová ulica (Belicová), Furmanská cesta (Furmanská), Hlavátková ulica (Hlavátková), Hyrovská ulica (Hyrovská), Jalcová ulica (Jalcová), Kapria ulica (Kapria), Karasová ulica (Karasová), Lieňová ulica (Lieňová), Lipňová ulica (Lipňová), Ostriežová ulica (Ostriežová), Pstruhová ulica (Pstruhová), Rybné námestie (Rybné námestie), Stará Mojšova Lúčka (Stará Mojšova Lúčka), Sumčia ulica (Sumčia), Šťuková ulica (Šťuková), Úhoria ulica (Úhoria);


Považský Chlmec (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Alexyho ulica (Alexyho), Bytčianska ulica (Bytčianska) – od začiatku mosta cez Kysucu do mestskej časti Považský Chlmec, Čerešňová ulica (Čerešňová), Egrešová ulica (Egrešová), Fialková ulica (Fialková), Gavlovičova ulica (Gavlovičova), Hlavná cesta (Hlavná cesta), Horská ulica (Horská), Hroznová ulica (Hroznová), Chlmecké námestie (Chlmecké námestie), Medzierka (Medzierka), Morušová ulica (Morušová), Mýtna ulica (Mýtna), Na Hôrke (Na Hôrke), Na Majerisku (Na Majerisku), Nižedvorská ulica (Nižedvorská), Nová ulica (Nová), Pod Laščeky (Pod Laščeky), Pod Skalkou (Pod Skalkou), Pomocná ulica (Pomocná), Požiarnická ulica (Požiarnická), Pri Kysuci (Pri Kysuci), Študentská ulica (Študentská) Višňová ulica (Višňová), Vysoká ulica (Vysoká), Závozská ulica (Závozská), Zúbekova ulica (Zúbekova);


Rosinky (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Bagarova ulica (Bagarova), Brezová ulica (Brezová), Hruštiny (Hruštiny), Jašíkova ulica (Jašíkova), Jazmínová ulica (Jazmínová), Majerská ulica (Majerská), Nábrežná ulica (Nábrežná), Park 17. novembra (Park 17. novembra), Rosinská ulica (Rosinská), Ulica Mikuláša Nigriniho (Ulica Mikuláša Nigriniho), Ulica mládeže (Mládeže), Ulica osloboditeľov (Osloboditeľov), Vážska ulica (Vážska);


Solinky (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Borová ulica (Borová), Centrálna ulica (Centrálna), Dubová ulica (Dubová), Gaštanová ulica (Gaštanová), Jaseňová ulica (Jaseňová), Javorová ulica (Javorová), Kopanice (Kopanice), Limbová ulica (Limbová), Námestie Dobrého pastiera (Námestie Dobrého pastiera), Obvodová ulica (Obvodová), Osiková ulica (Osiková), Platanová ulica (Platanová), Pod hliniskom (Pod hliniskom), Prielohy (Prielohy), Smreková ulica (Smreková), Ulica Jozefa Tombora (J. Tombora), Ulica Michala Šinského (M. Šinského), Zábrehy (Zábrehy), Zadný dielec (Zadný dielec), Zelené námestie (Zelené námestie);


Staré mesto (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Bottova ulica (Bottova), Bratislavská ulica (Bratislavská), Burianova medzierka (Burianova medzierka), Cestárska ulica (Cestárska), Czambelova ulica (Czambelova), Čepiel (Čepiel), Daxnerova ulica (Daxnerova) – slepá ulica po križovatku s Veľkou okružnou, Dolné Rudiny (Dolné Rudiny), Dolný val (Dolný val), Estakáda (Estakáda), Farská ulička (Farská ulička), Farské schody (Farské schody), Framborská ulica (Framborská), Františkánske námestie, Františkánske schody, Gazdova ulica (Gazdova), Hálkova ulica (Hálkova), Hlboká cesta (Hlboká cesta) – od Predmestskej ulice po Nemocničnú ulicu, Hodžova ulica (Hodžova), Hollého ulica (Hollého), Horný val (Horný val), Jánošíkova ulica (Jánošíkova), Jesenského ulica (Jesenského), Jezuitská ulica (Jezuitská), Kálov (Kálov), Katedrálne námestie (Katedrálne námestie), Klemensova ulica (Klemensova), Komenského ulica (Komenského) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom do centra, Košická ulica (Košická), Kragujevská ulica (Kragujevská), Kukučínova ulica (Kukučínova), Kuzmányho ulica (Kuzmányho), Kysucká ulica (Kysucká), Ľavobrežná ulica (Ľavobrežná), Legionárska ulica, (Legionárska), Makovického ulica (Makovického), Mariánske námestie, Masarykovo námestie, Moyzesova ulica (Moyzesova), Murgašova ulica (Murgašova), Mydlárska ulica (Mydlárska), Na bráne (Na bráne), Na Horevaží (Na Horevaží), Na priekope (Na priekope), Na Sihoti (Na Sihoti), Na stave (Na stave), Na strelnici (Na strelnici), Na Šefranici (Na Šefranici), Na Závaží (Na Závaží), Námestie Andreja Hlinku (Námestie Andreja Hlinku), Námestie generála Milana Rastislava Štefánika (Nám. gen. M. R. Štefánika), Námestie obetí komunizmu (Námestie obetí komunizmu), Námestie požiarnikov (Námestie požiarnikov), Námestie Žilinskej synody (Námestie Žilinskej synody), Národná ulica (Národná), Nemocničná ulica (Nemocničná), Oceliarska ulica (Oceliarska), Orolská ulica (Orolská), Park Carla Gustava Swenssona (Park Carla Gustava Swenssona), Pernikárska ulica (Pernikárska), Pivovarská ulica (Pivovarská), Pltnícka ulica (Pltnícka), Pod Hôrkou (Pod Hôrkou), Predmestská ulica (Predmestská), Pri Celulózke (Pri Celulózke), Priemyselná ulica (Priemyselná), Radlinského ulica (Radlinského), Radničná ulica (Radničná), Revolučná ulica (Revolučná), Rondel (Rondel), Rybníky (Rybníky), Sad na Studničkách (Sad na Studničkách), Sad Slovenského národného povstania (Sad SNP), Sasinkova ulica (Sasinkova), Sirotárska ulica (Sirotárska), Sládkovičova ulica (Sládkovičova), Stárkova ulica (Stárkova), Šoltésovej ulica (Šoltésovej), Športová ulica (Športová), Štúrova ulica (Štúrova), Tichá ulica (Tichá), Tolstého ulica (Tolstého), Uhoľná ulica (Uhoľná), Ulica 1. mája (1. mája), Ulica Andreja Kmeťa (Andreja Kmeťa), Ulica Daniela Dlabača (Daniela Dlabača), Ulica Daniela Krmana (Daniela Krmana), Ulica Fedora Ruppeldta (Fedora Ruppeldta), Ulica Fraňa Mráza (Fraňa Mráza), Ulica Jána Kalinčiaka (Jána Kalinčiaka), Ulica Jána Milca (Jána Milca), Ulica Jána Miroslava Geromettu (J. M. Geromettu), Ulica Jána Reka (Jána Reka), Ulica Janka Kráľa (Janka Kráľa), Ulica Jozefa Miloslava Hurbana (J. M. Hurbana), Ulica Jozefa Vuruma (Jozefa Vuruma), Ulica Martina Rázusa (Martina Rázusa), Ulica Milana Rastislava Štefánika (M. R. Štefánika), Ulica Pavla Mudroňa (Pavla Mudroňa), Ulica Pavla Országha Hviezdoslava (P. O. Hviezdoslava), Ulica republiky (Republiky), Ulica Romualda Zaymusa (Romualda Zaymusa), Ulica Štefana Furdeka (Štefana Furdeka), Ulica Vojtecha Spanyola (Vojtecha Spanyola), Ulica Vojtecha Tvrdého (Vojtecha Tvrdého), Veľká okružná ulica (Veľká okružná), Závodská cesta (Závodská cesta).;


Strážov (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Agátová ulica (Agátová), Bukovinská ulica (Bukovinská), Dedinská ulica (Dedinská), Hričovská ulica (Hričovská), Pri rieke (Pri rieke), Priehradná ulica (Priehradná), Prieložná ulica (Prieložná), Rajčianska ulica (Rajčianska);


Trnové (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Cintorínska ulica (Cintorínska), Do Brezičia (Do Brezičia), Do Brezníka (Do Brezníka), Do Mažiarca (Do Mažiarca), Do Rovní (Do Rovní), Do Stávku (Do Stávku), Dolná Trnovská ulica (Dolná Trnovská), Dúbravy (Dúbravy), Dunajská ulica (Dunajská), Hanušákova ulica (Hanušákova), Horná Trnovská ulica (Horná Trnovská), Hornádska ulica (Hornádska), Hronská ulica (Hronská), Chotárna ulica (Chotárna), Ipeľská ulica (Ipeľská), Klimovské (Klimovské), Laborecká ulica (Laborecká), Magočovská ulica (Magočovská), Na Bárek, (Na Bárek), Na kopci (Na kopci), Na Rovniach (Na Rovniach), Nový Domov (Nový Domov), Ohradská ulica (Ohradská), Okrajová ulica (Okrajová), Ondavská ulica (Ondavská), Ovocinárska ulica (Ovocinárska), Park svätého Juraja, Pod Grendel (Pod Grendel), Potoky (Potoky), Pri ihrisku, Rakové (Rakové), Skotňa (Skotňa), Slnečnicová ulica (Slnečnicová), Šenkárovská ulica (Šenkárovská), Šibeničná ulica (Šibeničná), Trnovská medzierka (Trnovská medzierka), Za potokom (Za potokom);


Vlčince (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Astrová ulica (Astrová), Berlínska ulica (Berlínska), Bulharská ulica (Bulharská), Černovská ulica (Černovská), Dobšinského sad (Dobšinského sad), Dobšinského ulica (Dobšinského), Fatranská ulica (Fatranská), Gemerská ulica (Gemerská), Gerlachovská ulica (Gerlachovská), Hlboká cesta (Hlboká cesta) – od Nemocničnej ulice smerom na Vlčince, Karpatská ulica (Karpatská), Krátka ulica (Krátka), Kubínska ulica (Kubínska), Lesopark Chrasť (Lesopark Chrasť), Levočská ulica (Levočská), Lombardiniho ulica (Lombardiniho), Ľubľanská ulica (Ľubľanská), Martinská ulica (Martinská), Minčolská ulica (Minčolská), Námestie Jána Pavla II. (Námestie Jána Pavla II.), Námestie Janka Borodáča (Námestie J. Borodáča), Námestie Ľudovíta Fullu (Námestie Ľudovíta Fullu), Nanterská ulica (Nanterská), Nitrianska ulica (Nitrianska), Obežná ulica (Obežná), Obchodná ulica (Obchodná), Park Jozefa Červinku, Piešťanská ulica (Piešťanská), Pittsburgská ulica (Pittsburgská), Pod univerzitou (Pod univerzitou), Poddielna ulica (Poddielna), Polomská ulica (Polomská), Popradská ulica (Popradská), Poštová ulica (Poštová), Pražská ulica (Pražská), Prešovská ulica (Prešovská), Rosinská ulica (Rosinská) – smerom na Vlčince, Slovanská ulica (Slovanská), Tatranská ulica (Tatranská), Trenčianska ulica (Trenčianska), Trnavská ulica (Trnavská), Tulská ulica (Tulská), Ulica Boženy Slančíkovej Timravy (B. S. Timravy), Ulica Durka Langsfelda (Durka Langsfelda), Ulica Eduarda Nécseya (Eduarda Nécseya), Ulica Jána Vojtaššáka (Jána Vojtaššáka), Ulica Karola Kmeťku (Karola Kmeťku), Ulica Matice slovenskej (Matice slovenskej), Ulica svätého Bystríka (Sv. Bystríka), Ulica svätého Gorazda (Sv. Gorazda), Ulica svätých Cyrila a Metoda (Sv. Cyrila a Metoda), Ulica svätých Svorada a Benedikta (Sv. Svorada a Benedikta), Ulica Terézie Vansovej (T. Vansovej), Ulica vysokoškolákov (Vysokoškolákov), Ústecká ulica (Ústecká), Varšavská ulica (Varšavská), Záborského ulica (Záborského), Zvolenská ulica (Zvolenská);


Vranie (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Boncova ulica (Boncova), Ďatlia ulica (Ďatlia), Drozdia ulica (Drozdia), Holubia ulica (Holubia), Jastrabia ulica (Jastrabia), K Rochovici (K Rochovici), Labutia ulica (Labutia), Stehličia ulica (Stehličia), Stračia ulica (Stračia), Vrania ulica (Vrania);


Zádubnie, (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Druhá ulica (Druhá), Kolmá ulica (Kolmá), Ku škôlke (Ku škôlke), Malá ulica (Malá), Na dolinu (Na dolinu), Oblúková ulica (Oblúková), Piata ulica, (Piata), Pod Adamovcom (Pod Adamovcom), Pod Bukovinou (Pod Bukovinou), Pod majerom (Pod majerom), Prvá ulica (Prvá), Pustá ulica (Pustá), Richtárska ulica (Richtárska), Spojná ulica (Spojná), Štvrtá ulica (Štvrtá), Šiesta ulica (Šiesta), Tretia ulica (Tretia), Údolná ulica (Údolná), Zádubanská ulica (Zádubanská), Zástranská ulica (Zástranská);


Závodie (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Bočná ulica (Bočná), Cesta na štadión (Cesta na štadión), Drieňová ulica (Drieňová), Gogoľova ulica (Gogoľova), Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – po križovatku na Hájik, Krížna ulica (Krížna), Kvačalova ulica (Kvačalova), Mládežnícka ulica (Mládežnícka), Mostová ulica (Mostová), Na Zápletí (Na Zápletí), Nábrežie Rajčianky (Nábrežie Rajčianky), Orlík (Orlík), Park Andreja Barčíka, Pekná ulica (Pekná), Pietna ulica (Pietna), Pod Hradiskom (Pod Hradiskom), Pod jarkom (Pod jarkom), Pod sadom (Pod sadom), Pod vinicou (Pod vinicou), Potočná ulica (Potočná), Prúty (Prúty), Roľnícka ulica (Roľnícka), Strážovská ulica (Strážovská), Školská ulica (Školská), Ulica 9. mája (9. mája), Ulica Boženy Nemcovej (B. Nemcovej), Ulica Ferka Urbánka (Ferka Urbánka), Ulica Juraja Závodského (Juraja Závodského), Ulica Martina Benku (Benku), Ulica Matúša Kavca (Matúša Kavca), Ulica Samuela Timona (Samuela Timona) Ulica Vavrinca Ottmayera (Vavrinca Ottmayera), Západná ulica (Západná);


Zástranie (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Belajov dvor (Belajov dvor), Brodňanov dvor (Brodňanov dvor), Do Magúr (Do Magúr), Do toboliny (Do toboliny), Hore humnami (Hore humnami), Jaššov dvor (Jaššov dvor), Kostolná ulica (Kostolná), Kožov dvor (Kožov dvor), Kubov dvor (Kubov dvor), Kultúrna ulica (Kultúrna), Medzi plotmi (Medzi plotmi), Na chotári (Na chotári), Na skotni (Na skotni), Na Straník (Na Straník), Na vráta (Na vráta), Ondráškov dvor (Ondráškov dvor), Pod cintorínom (Pod cintorínom), Stará dedina (Stará dedina), Škorvánkov dvor (Škorvánkov dvor), Ulica Jána Mičicu (Jána Mičicu);


Žilinská Lehota, (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov)

Dolová ulica (Dolová), Kortinská ulica (Kortinská), Na cintorín (Na cintorín), Na Slini (Na Slini), Na Stráni (Na Stráni), Pod Dúbravou, (Pod Dúbravou), Pod záhradkou (Pod záhradkou), Skotňová ulica (Skotňová);


Pravidlá používania názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina

(1) Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa odporúča používať úplný neskrátený názov ulice alebo iného verejného priestranstva tak, ako je uvedené v ďalších článkoch a v textovej prílohe č. 1 tohto nariadenia.

(2) Prípustné je aj vyjadrovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev pri dodržaní Pravidiel slovenského pravopisu:

a) bez časti „Ulica“ na začiatku názvu s genitívnym prívlastkom, napr.: „Ulica vysokoškolákov“ alebo „Vysokoškolákov“ a pod.,

b) bez časti „ulica“ na konci názvu so zhodným prívlastkom, napr.: „Radničná ulica“ alebo „Radničná“ a pod.,

c) v ktorých nie je podstatné meno ulica, napr.: „Pri Kysuci“, „Zábrehy“, „Škorvánkov dvor“. Ak sa pri názvoch ulíc tohto typu použije slovo ulica, toto slovo nie je súčasťou názvu. Slovo ulica sa považuje v tomto prípade iba za druhové označenie a píše sa s malým začiatočným písmenom, napr.: bývam na ulici Pri Kysuci; úrad má sídlo na konci ulice Zábrehy a pod.

(3) Pri písaní plnej adresy sa používa názov ulice alebo iného verejného priestranstva v spojení so súpisným číslom lomene orientačným číslom stavby, napr. „Radničná 1/1“.

(4) Pre účely ohlasovne pobytu Mestského úradu v Žiline a Registra obyvateľov Slovenskej republiky sa bude používať tvar podľa čl. 1 ods. 2 tohto nariadenia.


Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobudlo účinnosť dňa 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010. Text prevzatý z oficiálnej stránky Mesta Žilina: www.zilina.sk.

Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina, bolo schválené na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 4. 12. 2017 a nadobudlo účinnosť dňa 14. 12. 2017. Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Brodno: Oškerdská cesta a Snežnická cesta, v mestskej časti Budatín: Tyrkysová ulica, v mestskej časti Bytčica: Kubelíkova ulica, v mestskej časti Hájik: Essenská ulica, v mestskej časti Vlčince: Dobšinského sad, v mestskej časti Zádubnie: Šiesta ulica a Pod Adamovcom. Mestské zastupiteľstvo v Žiline ruší tieto názvy ulíc: Klimentova ulica (Bôrik), Moskovská ulica (Vlčince), Námestie Ľudovíta Štúra (Staré mesto), Naumova ulica (Bôrik), Priečna ulica (Staré mesto).

Uznesenie č. 159 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje: 1. doplnenie čl. 1 ods. 4 o nasledujúce názvy: Figurova ulica, Hallonova ulica, Révaiovská ulica. 2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení v znení schváleného doplňujúceho návrhu. V mestskej časti Bytčica ulica Do Rosiny, v mestskej časti Bôrik Frátrikovo námestie, v mestskej časti Brodno Levanduľová ulica, v mestskej časti Budarín Budatínska ulica a Strieborná ulica, v mestskej časti Hájik Lannurienovo námestie, v mestskej časti Hliny Lenčova ulica, v mestskej časti Staré Mesto Františkánske schody a Masarykovo námestie, v mestskej časti Trnové Park svätého Juraja, Pri ihrisku a Slnečnicová ulica.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 25.02.2021 na 20. zasadnutí Uznesením č. 13/2021 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina s účinnosťou dňom 01.04.2021. V mestskej časti Mojšova Lúčka: Furmanská cesta, v mestskej časti Žilinská Lehota: Dolová ulica, v mestskej časti Bôrik: Univerzitné námestie, v mestskej časti Staré mesto: Park Carla Gustava Swenssona a v mestskej časti Vlčince: Pražská ulica.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 20.09.2021 na 26. zasadnutí Uznesením č. 209/2021 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2021 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina s účinnosťou dňom 24.09.2021. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. (1) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Závodie nasledovne: Park Andreja Barčíka – pomenovanie parku v mestskej časti Závodie. (2) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Bánová nasledovne: Park Františka Hanovca – pomenovanie parku v mestskej časti Bánová, pri Jabloňovej ulici. (3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Budatín nasledovne: Budatínsky park – oficiálne pomenovanie parku v okolí Budatínskeho hradu. (4) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Hliny nasledovne: Hlinský park – pomenovanie parku na Hlinách VI. Územie je vymedzené na južnej strane Lenčovou ulicou, na severnej a východnej strane bytovými domami na Bajzovej ulici a na západnej strane nákupným centrom LIDL s popisným číslom Bajzova ulica. (5) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Hliny nasledovne: Námestie Richarda Marsinu – pomenovanie parku na Hlinách VI, medzi novopostavenými bytovými domami, Lenčova ulica. (6) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Vlčince nasledovne: Park Jozefa Červinku – pomenovanie parku na sídlisku Vlčince I a IV.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 26.04.2022 na 32. zasadnutí schválilo Uznesenie č. 112/2022 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. (Uznesenie č. 112/2022 podpísal primátor mesta 29.04.2022.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. (1) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Bytčica nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 1): Popperovská ulica – Novo pomenovaná ulica v mestskej časti Bytčica, v lokalite nových ulíc pod parkom kaštieľa za ulicou Na stanicu. Ulica je vymedzená križovatkou s ulicou Na stanicu, pokračuje západným smerom, kde je vymedzená križovatkou s Hallonovou ulicou, v budúcnosti pokračovaním až po miestny potok. (2) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Solinky nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 2): Zelené námestie – pomenovanie v mestskej časti Solinky. Nachádza sa vnútrobloku medzi ulicami Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová. (3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Solinky nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 2): Námestie Dobrého pastiera – pomenovanie námestia pred farským kostolom. Toto všeobecné záväzné nariadenie nahrádza Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2021. Toto všeobecné záväzné nariadenie bude vyvesené na úradnej tabuli mesta a nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 29.04.2022. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnú tabuľu mesta Žilina dňa 14.05.2022.