Potok Všivák v Parku Ľ. Štúra — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

100/116

Potok Všivák v Parku Ľ. Štúra

premietanie (slideshow)
Potok Všivák v Parku Ľ. Štúra

Potok Všivák v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku pred zaústením do kanála

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 15. 5. 2021)

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už tečie opäť v kanáli až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 145

[0] Komentárov

Pridať komentár