Potok Všivák na Bôriku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

54/116

Potok Všivák na Bôriku

premietanie (slideshow)
Potok Všivák na Bôriku

Koryto potoka Všivák medzi Tajovského a Bôrickou ulicou na Bôriku

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 30. 4. 2021)

Koryto potoka Všivák na tomto úseku preteká medzi športovým areálom (vľavo) a záhradou rodinného domu. Povedľa potoka vedie chodník pre peších, ktorý tvorí spojnicu medzi Tajovského a Bôrickou ulicou. Na konci tohto koryta prechádza Bôrická ulica, kde je opäť tok potoka Všivák vteká do kanalá pod zemou. Pri výstavbe Obytného súboru Amfiteáter (teraz Obytný komplex EUROHOME Residential Complex) bolo koryto potoka vložené do kanála aj v jeho okolí. Na jeho mieste pribudol chodník pre peších.

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v kanáli. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený v kanáli až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 150

[0] Komentárov

Pridať komentár