Okresný úrad v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

21/63

Okresný úrad v Žiline

premietanie (slideshow)
Okresný úrad v Žiline

Okresný úrad v Žiline

Ulica Janka Kráľa 4, Žilina
(Foto: 4. 4. 2009)

V rámci zriaďovania klientskych centier na okresných úradoch je v štádiu prípravy a otvorenia i Klientske centrum Žilina. Do 27.10.2017 bude vykonávané fyzické sťahovanie výpočtovej techniky, písomností a zamestnancov do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina v budove EUROPALACE na adrese Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina (sídlisko – Vlčince).
Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa bude sťahovať prednosta okresného úradu a tieto odbory:
- organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy a odbor živnostenského podnikania z budovy na Ulici Janka Kráľa 4, Žilina,
- odbor školstva z budovy na Komenského ulici 35, Žilina,
- odbor starostlivosti o životné prostredie z budovy na Námestí M. R. Štefánika 896/1, Žilina,
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií z budovy na Predmestskej ulici 1613, Žilina,
- odbor výstavby a bytovej politiky, pozemkový a lesný odbor a katastrálny odbor z budovy na Ulici Andrea Kmeťa 325/17, Žilina.
Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a zostávajú v budove na adrese Ulica Janka Kráľa 4, Žilina, nasledovné odbory:
- odbor krízového riadenia. ktorého súčasťou je koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a oddelenie obrany štátu,
- majetkovoprávny odbor,
- odbor opravných prostriedkov po jeho presťahovaní z budovy na Ulici Andreja Kmeťa 325/17, Žilina.

Okresný úrad, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina.
Tel. ústredňa: 041/511 71 11, tel. sekretariát prednostu: 041/511 72 01, fax: 041/565 14 28, e-mail podateľňa: podatelna@za.vs.sk, web: www.statnasprava.sk.

Úradné hodiny: Pondelok 07:30 – 15:00, utorok 07:30 – 15:00, streda 07:30 – 17:00, štvrtok 07:30 – 15:00, piatok 07:30 – 14:00.

Od 1. 10. 2013 boli zrušené: Obvodný úrad životného prostredia, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Obvodný pozemkový fond, Obvodný lesný úrad a Správa katastra.
K tomuto dňu vznikol Okresný úrad Žilina, ktorý bude vykonávať činnosť zrušených úradov v pôsobnosti svojich odborov: Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor pozemkový a lesný, Katastrálny odbor, Odbor opravných prostriedkov.

Odbory a podriadené úrady: Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Odbor ekonomický, Odbor organizačný, Odbor živnostenského podnikania, Osobný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor pozemkový a lesný, Katastrálny odbor, Odbor opravných prostriedkov.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 19359

[0] Komentárov

Pridať komentár