Reliéf SNP — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

84/167

Reliéf SNP

premietanie (slideshow)
Reliéf SNP

Reliéf SNP na Vojnovom cintoríne vojakov Červenej armády na Bôriku

Ladislav Berák, akademický sochár
(Foto: 30. 4. 2021)

Reliéf SNP bol odhalený 29. 8. 1979 na počesť 35. výročia povstania na vtedajšom Námestí SNP – na balustráde pod farským kostolom. Dielo je od akademického sochára Ladislava Beráka. Na reliéfe je verš Miloslava Válka:

"Ó, do boja si volala matka vlasť a my pre život sme išli."

Reliéf má rozmery 7,5 x 2,7 m a finančné náklady na reliéf, inštalovanie a stavebné úpravy boli vo výške 2 994 000 Kčs. Výstavba bola v akcii Z. Začiatkom 90-tych rokov bol reliéf premiestený na Bôrik.
Reliéf bol odliaty v poľskom meste v Gliwice v r. 1979, Na jeho ľavej strane je uvedená skratka GZUT POLSKA 1979 čo je skratka a značka spoločnosti: Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych – Glivický podnik technických zariadení. Jej terajší názov je: Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych „GZUT” Spółka Akcyjna. Webový odkaz na spoločnosť: www.gzut.pl.

Ladislav Berák sa narodil roku 1938 V Trenčíne-Záblatí. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1953 – 1957) u akademického sochára L. Korkoša a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1957 – 1963) u národného umelca prof. J. Kostku. Diplomovou prácou bola moderná zváraná plastika Zubor (1963). Tomuto sochárskemu prejavu je podobný aj Zhasínajúci jeleň (1970). Manželka Drahomíra (Andika) je tiež akademická sochárka. Od roku 1965 býva v Žiline na Bôriku. V rokoch 1965 – 1972 vyučoval na ĽŠU v Žiline. Od roku 1990 začal maľovať aj obrazy poľovnej zveri. Vo svojej sochárskej tvorbe sa venuje predovšetkým portrétom a realistickej tvorbe. Jeho dielo bolo ocenené spoločenskými, politickými i poľovníckymi vyznamenaniami, k päťdesiatinám mu udelili titul Zaslúžilý umelec. Jeho diela sú takmer po celom Slovensku Pamätník účastníkov Kragujevackej vzbury v roku 1918 v Trenčíne (1958), pamätná tabuľa P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (1971), reliéfy pre Slepecké múzeum v Levoči (1972), plastika ženy pod názvom Radosť v Banskej Bystrici (1984), Múza na hrobe J. Matúšku v Dolnom Kubíne (1979), plastika R. Jašíka pre ZŠ v Podvysokej (1982), Pamätník padlým v Sučanoch (1985), socha Andreja Hlinku v Ružomberku (1998), socha sv. Cyrila a Metoda v Komárne, socha Ľudovíta Štúra vo Veľkých Kapušanoch (1998), pre Maticu slovenskú vytvoril busty M. Daxnera, B. Klemensa, A. Kmeťa, M. Hodžu, J. Kollára, P. J. Šafárika, F. Sasinka, J. Kadavého a T. Milkina (1980 – 1989).
V Žiline máme niekoľko diel tohto významného sochára: reliéf SNP, sochy Andreja Hlinku, Ľudovíta Štúra, sv. Cyrila a Metoda, busty gen. M. R. Štefánika, Jána Pavla II., Fedora F. Ruppeldta, Vojtecha Tvrdého a jazdeckú sochu J. M. Hurbana. V Žiline vytvoril v minulosti aj dielo poplatné bývalému režimu 15 m vysoký Kosák a kladivo, ktoré bolo 10. 4. 1990 odstránené. Ladislav Berák zomrel 15. augusta 2018, pochovaný je na Starom cintoríne v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 12

[0] Komentárov

Pridať komentár