Cesta I. triedy č. 61 v Strážove — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/27

Cesta I. triedy č. 61 v Strážove

premietanie (slideshow)
Cesta I. triedy č. 61 v Strážove

Cesta I. triedy č. 61 v Strážove

Hričovská ulica v Strážove (Žilina)
(Foto: 5. 5. 2012)

Cesta I/61 v Žiline začína pri katastrálnej hranici obce Horný Hričov, prechádza mestskou časťou Strážov, Kragujevskou ulicou a končí križovatkou s cestou I/60 (estakáda). V úseku od križovatky s diaľnicou D3 v Strážove až po križovatku Estakáda je vedená ako štvorpruhová komunikácia.
Cesta prvej triedy I/61 je na trase Bratislava št. hranica – Trnava – Piešťany – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina, kde končí križovatkou s cestou I/60 (žilinský mestský okruh).

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava vydalo dňa 23.07.2015 pod číslom Č. 15568/2015/C212-SCDPK/42663 ROZHODNUTIE o usporiadaní cestnej siete po preskúmaní žiadosti Slovenskej správy ciest, Bratislava o zmenu v usporiadaní cestnej siete na území Slovenskej republiky rozhodlo takto (uvedené sú tu len komunikácie v Žiline a okolí):
Zaraďuje dňom 01.08.2015 do cestnej siete novovybudovanú preložku cesty I. triedy Č. 18 v meste Žilina v dĺžke 2,586 km v staničení 0,000 – 2,586 km v súvislosti s prečíslovaním ciest I. triedy na úsek cesty I. triedy č. 60 v novom kumulatívnom staničení 3,330 – 5,916 km, ktorý tvorí súvislý úsek tejto cesty.

Prečísluje dňom 01.08.2015 z cestnej siete: 1. úsek cesty I. triedy č. 18 (št. hr ČR/SR – Bytča) v dĺžke 29,633 km, v pôvodnom kilometrovníkovom staničení 409,719 – 439,352, v pôvodnom kumulatívnom staničení 0,000 – 29,633 km na úsek cesty I. triedy snovým evidenčným číslom 10, v nezmenenej dĺžke, v novom staničení 0,000 – 29,633 km, so začiatkom na štátnej hranici ČR/SR, s názvom Makov – Bíla-Bumbálka, snovým ukončením na ceste 1/61 v kumulatívnom staničení v km 176,057 km, (v kilometrovníkovom staničení 184,559 km) Bytča;
2. úsek cesty I. triedy č. 18 (Bytča – Žilina) v dĺžke 14,725 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 29,633 – 44,358 km, na úsek cesty I. triedy č. 61, v nezmenenej dĺžke v novom kumulatívnom staničení 176,057 – 190,782 km, ako súvislý úsek tejto cesty;
3. úsek cesty I. triedy č. 18 v meste Žilina v dĺžke 3,330 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 44,358 – 47,688 km, na úsek cesty I. triedy č. 60 v nezmenenej dĺžke, v novom kumulatívnom staničení 0,000 – 3,330 km, so začiatkom v križovatke výjazd smer Bratislava, ul. Kragujevská (po výjazd na Martin križovatka Košická);
4. úsek cesty í. triedy č. 11 v meste Žilina v dĺžke 0,523 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 36,827 – 37,350 km, na úsek cesty I. triedy č. 60, v nezmenenej dĺžke, v novom kumulatívnom staničení 5,916 – 6,484 km v križovatke Ľavobrežná – Kysucká; ako súvislý úsek tejto cesty.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 137

[0] Komentárov

Pridať komentár