Číselník na balustráde — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/30

Číselník na balustráde

premietanie (slideshow)
Číselník na balustráde

Číselník na balustráde pod katedrálou

Marcel Benčík, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, písmo Ondreja Jóba
(Foto: 10. 4. 2021)

Každé pole šesťmiestnej numerickej platformy má veľkosť 2,4 x 1,2 metra. Odborná porota dizajnérov udelila autorom Národnú cenu za za experimentálny komunikačný dizajn 2016.

Mesto Žilina má v úmysle skrášliť priestor balustrády pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice (Farský kostol), kde sa v minulosti nachádzal reliéf od akademického sochára Ladislava Beráka s motívom Slovenského národného povstania. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra, ktorá vypísala a hradila výtvarno-architektonickú súťaž: „Revitalizácia priestoru pod balustrádou v meste Žilina“, vyhodnotila súťažná komisia dva odovzdané architektonické návrhy.
V rámci odbornej diskusie komisia hodnotila architektonicko-výtvarnú hodnotu predložených návrhov, ich vhodnosť pre prostredie Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina a jej ochranného pásma, súlad s požiadavkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina o zámere úpravy čela balustrády, mieru realizovateľnosti diela a celkový súlad nového diela s pôvodným architektonickým konceptom autora balustrády a budovy divadla – architekta Otta Reichnera. Následne komisia rozhodla o udelení prvého a druhého miesta. Prvú cenu s honorárom 1 000 € komisia jednohlasne udelila návrhu pracujúcemu s témou vrstvenia historických máp mesta Žilina (materiálové riešenie sklo a LED), ktorého autorkou je Ing. arch. Dorota Mrázová (v spolupráci s Ing. Ľubomírom Šugárom). Víťaznému návrhu komisia udelila prvú cenu pre citlivé spracovanie nepotláčajúce pôvodnú architektúru balustrády, jeho začlenenie do celku Námestia Andreja Hlinku a súčasnej podoby balustrády so súsoším sv. Cyrila a Metoda, jeho informačnú zložku odkazujúcu v mieste nástupu do Mestskej pamiatkovej rezervácie na urbanisticko-historický vývoj mesta Žilina, efekt iluminácie vo večerných hodinách a mieru realizovateľnosti celého diela podľa určeného rozpočtu.
Druhé miesto s honorárom 500 € komisia udelila návrhu pracujúcemu so segmentmi „rieky času“ (materiálové riešenie antikor, sklo, LED), ktorého autorom je Peter Moravčík – David, reklamné štúdio. Komisia ocenila moderný súčasný prístup k stvárneniu balustrády, jeho celkový dizajn a variabilitu. „Tento priestor je začiatkom mestskej pamiatkovej rezervácie, jedinej svojho druhu na Slovensku, preto sme chceli, aby sa tu nachádzalo nielen umelecky hodnotné dielo, ale aby návštevníci získali základné informácie o Žiline a najmä, aby vzhľad tohto priestoru zanechal v každom okoloidúcom dobrý prvý dojem. Verím, že spoločne sa nám podarilo túto časť Žiliny esteticky i efektívne skrášliť,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina dňa 16. 10. 2013, "Poznáme víťaza revitalizácie priestoru pod balustrádou v centre Žiliny". Web Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 152

[0] Komentárov

Pridať komentár