Karol Koch — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/4

Karol Koch

premietanie (slideshow)
Karol Koch

arch. Karol Koch

Uhorský kráľovský pohraničný policajný kapitanát
(Foto: 21. 8. 2004)

Po uzákonení štátneho žandárstva v Uhorsku v roku 1881 začala v Žiline pôsobiť žandárska stanica so širšou právomocou až do zániku Rakúsko-Uhorska v roku 1918. V roku 1911 pre potrebu žandárov v Žiline postavili pomerne rozľahlú budovu podľa projektu staviteľa Karola Kocha z Budapešti. Ten budovu aj kúpil, avšak vlastnícke práva nenadobudol, pretože po roku 1918 budova prešla do vlastníctva štátu.
Pieskovožltá dvojpodlažná secesná budova s červenou strechou mala nad hlavným vchodom malý reliéfny štátny znak Uhorska, ktorý v roku 1919 odstránili. Ako hlavný vstup sa striedavo využíval čelný a dva bočné vchody. Budova „Uhorského kráľovského pohraničného policajného kapitanátu“ prešla dňa 28. decembra 1918 pod správu česko-slovenských četníkov a bolo tu zriadené okresné četnícke veliteľstvo.
V roku 1925 sa na poschodí vybudovalo jedenásť bytov pre četníkov a budova mala pomenovanie „četnícke kasárne“. Počas druhej svetovej vojny tu pôsobil Štátny policajný úrad v Žiline. Po nej v budove sídlili úradovne zboru národnej bezpečnosti, učňovská škola, neskôr redakcia okresných novín Cieľ a v rokoch 1972 až 1976 Považské múzeum a galéria.
Po odčlenení galerijného oddelenia od Považského múzea a galérie v roku 1976 sa budova stala sídlom Považskej galérie umenia. V roku 1993, pri príležitosti 90. výročia prvej výstavy hornouhorských maliarov, osadil Zbor Žilincov na fasáde budovy pamätnú tabuľu. V jej priestoroch sídlila v rokoch 2007 až 2011 aj Turistická informačná kancelária mesta Žilina.
V roku 2008 budova v správe Žilinského samosprávneho kraja prešla rekonštrukciou, ktorá riešila dispozíciu podkrovia, strechy a úpravu vonkajšej fasády. Projekt Dušana Voštenáka „Podkrovie Považskej galérie“ získal cenu za výnimočné architektonické dielo „CE·ZA·AR 2010“ v kategórii „Obnova a rekonštrukcia budov“.
V podkrovných priestoroch galérie je nainštalovaná stála expozícia diel poprednej osobnosti slovenského výtvarného umenia 20. storočia Vincenta Hložníka, rodáka z neďalekého Svederníka, ktorá určite stojí za návštevu.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský, doc. Ing. Novák Milan, PhD. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 119

[0] Komentárov

Pridať komentár