Lannurienovo námestie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/7

Lannurienovo námestie

premietanie (slideshow)
Lannurienovo námestie

Lannurienovo námestie v mestskej časti Hájik

Mapa s novým námestím v mestskej časti Hájik od r. 2019

Uznesenie č. 159 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje:
1. doplnenie čl. 1 ods. 4 o nasledujúce názvy: Figurova ulica, Hallonova ulica, Révaiovská ulica.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení v znení schváleného doplňujúceho návrhu. V mestskej časti Bytčica ulica Do Rosiny, v mestskej časti Bôrik Frátrikovo námestie, v mestskej časti Brodno Levanduľová ulica, v mestskej časti Budarín Budatínska ulica a Strieborná ulica, v mestskej časti Hájik Lannurienovo námestie, v mestskej časti Hliny Lenčova ulica, v mestskej časti Staré Mesto Františkánske schody a Masarykovo námestie, v mestskej časti Trnové Park svätého Juraja, Pri ihrisku a Slnečnicová ulica.

Lannurienovo námestie – pomenovanie „vnútrobloku“ medzi Baničovou a Stodolovou ulicou podľa plk. Georgesa Barazera de Lannuriena (1915 – 1988), ktorý v roku 1995 získal od mesta ocenenie Čestné občianstvo mesta Žilina „in memoriam“.
(Mapka prevzaté z web. stránky mesta Žilina – www.zilina.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 80

[0] Komentárov

Pridať komentár