Július Stein — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/2

Július Stein

premietanie (slideshow)
Július Stein

Architekti Július Stein a Michal Maximilián Scheer

Potraviny Budúcnosť v Kolónii Svojdomov v Žiline
(Foto: 20. 9. 2009)

Mestská štvrť rodinných domov, ktorej základom bola kolónia Svojdomov na Šefranici, ohraničená Rajeckou cestou na západe, na juhu Starým cintorínom, na východe Veľkou okružnou a na severe Framborom. Bola tu naprojektovaná štvrť pre 140 rodinných domov od architektov Júliusa Steina a Michala Maximiliána Scheera na základe súťaže, ktorú vyhrali roku 1927. Časť z tohto zámeru z plánovaných 68 domov sa postavilo 41 rodinných domov v rokoch 1928 – 1932. Kolónia bola navrhnutá jednoposchodovými domami, navrhnutými ako dvojdomy alebo samostatné stojace domy. V rámci obytnej štvrte sa vybudovali potraviny Budúcnosť, terajšie pohostinstvo Márnica na začiatku Stárkovej ulice od cintorína. Súbežne bola postavená ľudová škola od architekta Františka Eduarda Bednárika a evanjelický kostol od arch. Milana Michala Harminca. Po vojne sa už nepokračovalo vo výstavbe rodinných domov, ale začali sa budovať viacpodlažné budovy čím sa narušila urbanistická koncepcia rodinných domov.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 150

[0] Komentárov

Pridať komentár