Michal Maximilián Scheer — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/64

Michal Maximilián Scheer

premietanie (slideshow)
Michal Maximilián Scheer

Ing. arch. Michal Maximilián Scheer

Saleziánsky dom v Žiline
(Foto: 2. 7. 2013)

Na rohu Saleziánskej a Rajeckej ulice je postavený rozsiahly komplex známy ako Saleziánsky dom. Vznikol zásluhou Tomáša Ružíčku, žilinského opáta-farára, ktorý bol najväčším mecenášom tohto diela. Druhým jeho mecenášom bol arcibiskup Dr. Karol Kmeťko. Dom bol otvorený 20. novembra 1938. Hlavným dielom sa tu stal internát pre stredoškolských študentov a každodenné oratórium. Saleziánsky dom projektoval významný slovenský architekt Michal Maximilián Scheer (1902 – 2000). V dnešných objektoch sa nachádza Rímsko-katolícka farnosť Žilina-Hliny, Kostol sv. Jána Bosca, Stredné odborné učilište (SOU) sv. Jozefa, robotníka, Inštitút sv. Tomáša Akvinského v Žiline a Detašované pracovisko RKCMBF Univerzity Komenského v Bratislave.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 166

[0] Komentárov

Pridať komentár