Ľudovít Štúr — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/19

Ľudovít Štúr

premietanie (slideshow)
Ľudovít Štúr

Socha Ľudovíta Štúra

Ladislav Berák, akademický sochár
(Foto: Peter Války)

13. 9. 2002 bola v Žiline odhalená na vtedajšom Námestí Ľudovíta Štúra najväčšia socha Ľudovíta Štúra na Slovensku. Socha je postavená na pamiatku kodifikátorovi spisovnej slovenčiny a najväčšiemu národnému buditeľovi. Socha je odliata z bronzu, vysoká 5,32 m a váži 3,2 tony. Mesto za sochu zaplatilo 467-tisíc eur (14 miliónov korún). Odliali ju vo Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave. Autor diela je akademický sochár Ladislav Berák.

Pozn.: Socha Ľudovíta Štúra, ktorá stála od roku 2002 na Námestí Ľudovíta Štúra v Žiline, bola dňa 10. apríla 2006 prevezená do depozitu v Dopravnom podniku mesta Žilina, kde je dočasne uložená. Dôvodom bolo, aby nedošlo k poškodeniu umeleckého diela pri plánovanej výstavbe objektu Aupark – Shopping center. Po ukončení stavebných prác mala byť spätne nainštalovaná na pôvodnom mieste. Autor diela nesúhlasil s umiestením sochy v budove OC a navrhol inú lokalitu. Pred konečnou zástavbou priestoru OC nedošlo k dohode medzi Mestom Žilina a investorom. Socha bude postavená v parku na Bôriku.

Sochu Ľudovíta Štúra odhalil 13. 9. 2002 Ing. Ján Slota, primátor mesta Žilina na Námestí Ľudovíta Štúra v Žiline. Dňa 10. apríla 2006 bola prevezená do depozitu v Dopravnom podniku mesta Žilina, kde bola dočasne uložená. Dôvodom bol predaj námestia poslancami MsZ v Žiline na návrh primátora Ing. Jána Slotu na výstavbu obchodného centa. Socha musela byť premiestená, aby nedošlo k poškodeniu umeleckého diela pri plánovanej výstavbe objektu Aupark – Shopping center. Po ukončení stavebných prác mala byť spätne nainštalovaná na pôvodnom mieste. Autor diela však nesúhlasil s umiestením sochy v budove OC a navrhol inú lokalitu. Pred konečnou zástavbou priestoru OC nedošlo k dohode medzi Mestom Žilina a investorom. Občania poukazovali na nedôstojné umiestenie sochy, ale harmanovské vedenie mesta počas štyroch rokov nemalo záujem o znovupostavenie sochy v niektorej novej lokalite. Tento problém sa opäť otvoril po voľbách s novým vedením mesta. Architekt navrhol niekoľko lokalít v meste, z ktorých si autor diela vybral Sad mieru. Prostredie okolo sochy bolo rekonštruované spoločnosťou Žilinské komunikácie. MsZ zastupiteľstvo na svojom 22. zasadnutí dňa 22. 10. 2012 sa uznieslo o pomenovaní parku v mestskej časti Bôrik na Park Ľudovíta Štúra. Socha je vyhotovená z bronzu, vysoká 5,3 m a váži 3,2 tony. Mesto za sochu zaplatilo 467-tisíc eur (14 miliónov korún). Autor diela je akademický sochár Ladislav Berák. Znovuosadenie sochy stálo necelých 20.000 eur, z toho 10.000 eur poskytla spoločnosť HB Reavis a zvyšok dalo mesto Žilina.

Dňa 26. októbra 2012 (piatok) o 15.00 hod. bolo v parku na Bôriku odhalenie sochy Ľudovíta Štúra pri príležitosti 197. výročia jeho narodenia. Slávnostného odhalenia sa zúčastnili Mgr. Pavol Paška, predseda Národnej rady SR, doc. JUDr. Robert Fico CSc., predseda vlády SR, PhDr. Dušan Čaplovič DrSc., minister školstva SR, Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity, Ing. Marián Tkáč Ph.D., predseda Matice slovenskej, akademický sochár Ladislav Berák, zástupcovia cirkví, zástupcovia HB Reavis, poslanci NR SR, ŽSK a MsZ a ďalší hostia.
PhDr. Pavol Čorba privítal hostí. Po slávnostných príhovoroch Igora Chomu, primátora mesta Žilina, Roberta Fica, predsedu vlády SR a Juraja Blanára, predsedu ŽSK bola socha Ľudovíta Štúra odhalená. Počas slávnosti vystúpil folklórny súbor Rozsutec, dychová hudba Fatranka, Spevácky zbor Máj mesta Žiliny a Adam Čvirik zo ZŠ Limbová s prednesom básne.

O Ľudovítovi Štúrovi si prečítajte v našej wikipédii od historika Mgr. Petra Štanského po kliknutí na web. odkaz: Ľudovít Štúr a Žilina.Kategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 181

[0] Komentárov

Pridať komentár