Mariánsky stĺp s Immaculatou — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/1

Mariánsky stĺp s Immaculatou

premietanie (slideshow)
Mariánsky stĺp s Immaculatou

Socha Nepoškvrnenej Panny Márie (Immaculata) – Statue of Immaculata the Virgin Mary

Mariánske námestie v Žiline
(Foto: 21. 8. 2004)

Vzácnym barokovým klenotom Žiliny je kamenná socha Immculaty, umiestená na trojstupňovom kamennom podstavci s reliéfom sv. Floriána. Nachádza sa v strede Mariánskeho námestia. Vek tohto pieskovcového pamätníka je viac ako 270 rokov. Immaculata, po slovensky Nepoškvrnená, je ikonografickým typom Panny Márie, obľúbeným najmä v baroku, ktorý sa v sochárstve veľmi často uplatňoval, ako vyvrcholenie mariánskych stĺpov. Pannu Máriu znázorňovali prostovlasú, s rukami spätými na prsiach, so svätožiarov s dvanástimi hviezdami, stojacu na polmesiaci a zemeguli, obtočenej hadom, symbolom dedičného hriechu. Žilinská Immaculáta bola postavená v roku 1738. Po víťazstve pri druhej bitke pri Budatíne 2. januára 1849 hurbanisti k soche pripevnili cisársku zástavu so slovenskou stužkou a postavili k nej stráž. Na podstavci stĺpa sa nachádzal dnes už zvetralý latinský chronogram tohto znenia: „Na počesť Panny, postavené dobročinnosťou boha, grófa a rady.“ Reliéf sv. Floriána na stĺpe mal chrániť mesto pred požiarmi. Nitriansky kanonik, žilinský rodák Juraj Tvrdý (1780 – 1865), podporovateľ národných snáh Slovákov, dal roku 1852 sochu opraviť, o čom svedčil slovenský nápis na podstavci. Sochu opravovali aj v roku 1900, 1910 a 1941. Posledná oprava tejto vzácnej barokovej pamiatky bola v rokoch 1986 - 1989 pracovníkmi Krajského ústavu štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Banská Bystrica. Autor textu: Ing. Gustáv Krušinský

Náročnú opravu v rokoch 1986 – 1989 robili štátne reštaurátorské ateliéry Bratislava, stredisko Banská Bystrica pod vedením akademického sochára Jozefa Hupiana. Práce začali roku 1984 prieskumom, v roku 1986 pokračovali spevňovaním a o rok neskôr reštaurovali bočné ornamenty s kovovými časťami. Chýbajúce časti, napr. erb, boli vyrobené nanovo podľa fotodokumentácie. Hlavné práce na soche a reliéfe sa uskutočnili v roku 1989. Koncom tohto roka bola socha vysvätená. Investor tejto rekonštrukcie bol Krajský ústav pamiatkovej starostlivosti, stredisko Žilina.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 195

[0] Komentárov

Pridať komentár