Milan Novák — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/1

Milan Novák

premietanie (slideshow)
Milan Novák

doc. Ing. Milan Novák, PhD.

Čestný občan mesta Žilina
(Foto: 17. 10. 2014)

Mesto Žilina každoročne oceňuje osobnosti, ktoré sa v Žiline narodili, žili alebo tvorili. Osobnosti na ocenenie navrhli priamo občania, ktorí zasielali jednotlivé nominácie. Ocenenia za rok 2013 odovzdal primátor mesta Žilina Igor Choma počas slávnosti na Radnici mesta Žilina v piatok 17. októbra 2014. Slávnostného aktu sa zúčastnil aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

Čestné občianstvo mesta Žilina prevzali: prof. Ing. Milan Dado za celoživotnú vedeckú, pedagogickú, publikačnú a organizačnú prácu v školstve a doc. Ing. Milan Novák za celoživotnú vedeckú, pedagogickú a publikačnú prácu.

doc. Ing. MILAN NOVÁK, PhD, nar. 11. 2. 1947 v Prahe. Milan Novák celý svoj život strávil v Žiline, s výnimkou štúdií na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Po ukončení štúdia získaval praktické skúsenosti v žilinskej elektroenergetike. Pracoval tu 16 rokov na rôznych postoch a v roku 1992 odišiel učiť na Katedru elektrickej trakcie a energetiky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Vyučoval a publikoval v obore elektroenergetika. Je autorom alebo spoluautorom 64 odborných kníh, vedeckých publikácií a štúdií. Okrem iných je spoluautorom knihy Elektromagnetická kompatibilita elektrizačných sústav, ktorej udelil Literárny fond prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2004 v kategórii prírodných a technických vied. V roku 2010 mu bolo udelené ocenenie Osobnosť elektroenergetiky za celoživotné dielo, zásluhy a rozvoj elektroenergetiky v pedagogickej, vedeckej a odbornej oblasti.
Po skončení aktívnej pedagogickej činnosti v technických vedách sa začal venovať histórii Žiliny. Podieľal sa na viacerých publikáciách o histórii mesta. Ako odborný poradca na knihe Potulky starou Žilinou 2 a tvorbe textov ku QR kódom o pamiatkach mesta Žilina. Je jedným z autorov série takmer sto historických článkov, ktoré pravidelne vychádzajú v miestnych periodikách. Milan Novák je spoluautorom knihy ŽILINA – Solna – Sillein – Zsolna, GENIUS LOCI (máj 2013), Lekárne a lekárnici v okrese Žilina pred rokom 1990 (apríl 2014).

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa Mesta Žilina: Mesto Žilina ocenilo významné osobnosti za rok 2013. Dňa 17. 10. 2014, web (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 144

[0] Komentárov

Pridať komentár