Jan Vrtílek — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/3

Jan Vrtílek

premietanie (slideshow)
Jan Vrtílek

Odhalenie pamätnej tabule Janovi Vrtílkovi, umeleckému knihárovi

Ulica Jozefa Miloslava Hurbana v Žiline
(Foto: 12. 12. 2017)

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Janovi Vrtílkovi sa uskutočnilo na Ulici Jozefa Miloslava Hurbana vo štvrtok 15. decembra 2016 o 16.00 hod. pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia za účasti primátora mesta Žilina Igora Chomu, predsedu Zboru Žilincov Miroslava Pfliegela, podpredsedu Zboru Žilincov Gustáva Krušinského, Lidy Mlichovej, dcéry Jana Vrtílka, Stanislava Kučeru, predsedu MO Matice slovenskej v Žiline a iných vzácnych hostí. Po odhalení pamätnej tabule bolo o 17.00 hod. otvorenie Knihárskej dielne Lidy Mlichovej v Rosenfeldovom paláci, ktorá bola sem presťahovana z Horného valu. Slávnostné odhalenie pamätnej tabule organizoval Zbor Žilincov v spolupráci s Mestom Žilina. Autor pamätnej tabule je akad. sochár Ondrej Lipták.

Ján Vrtílek sa narodil 12. decembra 1906 vo Vyškove na Morave a od roku 1928 pôsobil v Žiline. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov umeleckej knižnej väzby. Zaoberal sa individuálnou umeleckou knižnou väzbou s použitím rôznych technologických postupov väzby do kože a pergamenu. Používal zdobiace techniky ako intarziu, mozaiku, aplikáciu a najmä ručné zlátenie. Významnou je jeho séria väzieb zo šesťdesiatych rokov, tematicky venovaných Slovensku. Použil v nej symbolické materiály ako ovčiu kožušinu, kožu či mosadzné spony. Jeho tvorba aj v súčasnosti patrí medzi ojedinelé skvosty v oblasti knižnej väzby.
Jan Vrtílek patril ku špičkovým predstaviteľom slovenského úžitkového umenia. O kvalite jeho práce hovoria aj účasti na prestížnych svetových prehliadkach knihárskeho umenia v Lipsku, Berlíne, Viedni a Montreale s udelením čestného uznania. Bol členom organizácie Meister der Einbandkunst so sídlom v Mníchove. Mesto Žilina mu udelilo v roku 1996 najvyššie vyznamenanie Čestné občianstvo mesta Žilina. Zomrel 10. marca 2000 v Žiline. Remeslo po knihárovi Jánovi Vrtílkovi zdedila dcéra Ľudmila Mlichová, ktorá v historických priestoroch na Hornom vale zachovala knihársku tradíciu až do roku 2016, kedy bola presťahovaná do Rosenfeldovho paláca.
Ľudmila (Lida) Mlichová, rod. Vrtílková sa narodila 9. októbra 1940. Patrí k popredným umeleckým osobnostiam Žiliny i Slovenska. Je pokračovateľkou rodinnej tradície knihárskeho remesla a majiteľkou tejto knihárskej dielne s nenapodobiteľnou atmosférou pre každého návštevníka. Knihy vychádzajúce spod jej rúk sú jedinečnými originálmi, umeleckými skvostami, do ktorých vtláča svoj cit pre krásu, poéziu a precíznosť. Svoju tvorbu predstavila na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Pravidelne vystavovala v rámci Bienále knižného umenia v Martine a Trienále knižného umenia v Kroměříži, kde sa prezentovala samostatnou autorskou výstavou. Je držiteľkou Ceny Spolku českých bibliofilú Praha (1985), ktorú získala spoločne s architektkou Vierou Meckovou i Ceny Mikuláša Galandu za knižnú väzbu bibliofílie Danielov sen (2001). Společenství českých knihařů jej v roku 2009 udelilo víťazstvo v súťaži o najlepšiu väzbu knihy L. R. Haňka Kavárenské Cabuki. Je držiteľkou cien za knižné väzby získané na Bienále knižného umenia v Martine a Ceny Ministerstva kultúry SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. V roku 2009 Lide Mlichovej udelili Cenu mesta Žilina za celoživotnú tvorbu a jedinečný umelecký prínos v oblasti práce s knihou.

Text (čiastočne upravený) je prevzatý z web. stránky Ing. Patrika Gromu (kliknite): www.niejenamtolahostajne.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 168

[0] Komentárov

Pridať komentár