Georges Barazer de Lannurien — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/1

Georges Barazer de Lannurien

premietanie (slideshow)
Georges Barazer de Lannurien

plk. Georges Barazer de Lannurien

Čestný občan mesta Žilina
(Foto: 9. 8. 2009)

plk. Georges Barazer de Lannurien, veliteľ Jednotky francúzskych partizánov na Slovensku počas II. svetovej vojny. Mesto Žilina mu udelilo najvyššie ocenenie v roku 1995 Čestné občianstvo mesta Žilina – in memoriam. Na jeho pamiatku a pamiatku francúzskych vojakov bola v Žiline po ňom pomenovaná ulica. 25. augusta 1994 na budove ZŚ Hájik bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa od akademického sochára Štefana Pelikána plk. Georgesovi Barazerovi de Lannurienovi. Pod portrétom G. Lannuriena je nápis: "Bojoval za slobodu francúzskeho i slovenského národa na čele oddielu dobrovoľných francúzskych bojovníkov na Slovensku". Taký istý reliéf s francúzskou textovou mutáciou inštalovali 29. júla 1994 za účasti jeho autora Štefana Pelikána aj na ulici G. Lannuriena v bretónskom prístave Roscoff, kde tento účastník odboja dlhé roky po vojne žil a je aj pochovaný.
História: Jednotka francúzskych partizánov na Slovensku počas II. svetovej vojny vznikla na základe armádneho rozkazu podpísanom generálom de Gaullom v decembri 1944 v Moskve. Časť Francúzov bola internovaná v Balaton Boglári a na ďalších miestach v Maďarsku, niekoľkí Francúzi sa dostali na Slovensko pri úteku zo zajateckého dôstojníckeho tábora pri Gopfritzi na rakúskom území. Kpt. Georges Barazer de Lannurien a Michel Bourel de la Ronciére prešli na Slovensko z internačných táborov v Maďarsku. Ďalšia veľká skupina mladých Francúzov, z ktorých časť neskôr posilnila jednotku francúzskych dobrovoľníkov, bola na nútených prácach nasadená v Dubnici nad Váhom. Do Kantorskej doliny v Turci, kde prebiehalo formovanie francúzskej jednotky, sa zajatci dostali s pomocou príslušníkov slovenského odbojového hnutia. Prvých bojov sa Francúzi zúčastnili pri Vrútkach a v Strečnianskej tiesňave. Ďalšie boje boli pri Slovenskom Pravne, Janovej Lehote a na juhozápadnom fronte. Pred veľkým tlakom fašistických nemeckých vojsk ustúpili do hôr, kde sa rozptýlili do niekoľkých bojových skupín. Druhá etapa ozbrojeného odporu francúzskych dobrovoľníkov medzi novembrom 1944 a januárom 1945 sa už uskutočnila formou partizánskej vojny. Po ukončení vojny sa vrátili do vlasti v polovici roka 1945. Na Slovensku zahynulo 107 francúzskych bojovníkov.

Na fotografii je Pamätná tabuľa venovaná plk. Georgesovi Barazerovi de Lannurienovi od akademického sochára Štefana Pelikána. Pamätná tabuľa je umiestená pri vchode do Základnej školy Hájik. Je na nej zobrazený portrét veliteľa skupiny francúzskych vojakov plukovníka francúzskej armády Georga Barazera de Lannuriena.

Akademický sochár Štefan Pelikán, žije a tvorí v Lietavskej Lúčke. Narodil 16. februára 1935 v Lietavskej Lúčke, V rokoch 1946 – 1950 navštevoval Meštiansku školu v Závodí, 1950 – 1951 v Keramickej škole Teplice-Šanov a v rokoch 1951 – 1956 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Po ukončení štúdia pracoval na Krajskom zväze spotrebných družstiev (1956 – 1970) a od roku 1970 je výtvarníkom v slobodnom povolaní. V tvorbe dominuje sochárska práca od monumentálnych pamätníkových diel svetského i sakrálneho charakteru až po drobnú plastiku, pamätné medaily a plakety s dôrazom na portrét. Z jeho rozsiahlej tvorby je v Žiline Pamätník s bustou Jozefa Gabčíka (bronz – 2002), pamätná tabuľa Georgesa de Lannuriena na Základnej škole na Hájiku, z monumentálnej tvorby na výstavisku Sympomech Mechanizmus (liaty betón, hliník – 1970), v areáli SPP Plameň (liaty betón – 1972) a tvorba v architektúre Matka (keramika – 1975) v žilinskej nemocnici, Dom smútku Zástranie Plačky (tepaná mosadz – 1981) a Dom smútku Zádubnie Plačky (tepaná mosadz – 1990). Je nositeľom vysokých domácich a zahraničných ocenení, Žilinský samosprávny kraj udelil 17. decembra 2003 akademickému sochárovi Štefanovi Pelikánovi ocenenie Čestný občan.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 42

[0] Komentárov

Pridať komentár