Chodník popri koryte Váhu — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/108

Chodník popri koryte Váhu

premietanie (slideshow)
Chodník popri koryte Váhu

Vodné dielo Žilina

Okolie Vodného diela Žilina
(Foto: 21. 6. 2008)

Vodné dielo Žilina je postavené v tesnej blízkosti mesta Žilina. Je to veľká oddychovo-rekreačná oblasť. V okolí vodného diela sú vybudované cyklistické chodníky, lavičky, altánky, športoviská, Skejtpark Žilina, Bike Park – Pumptrack Žilina, rozhľadňa, detské ihriská a reštaurácie.

Dňa 4. 10. 1994 sa začala výstavba Vodného diela Žilina a postupne bola stavba uvedená do prevádzky v roku 1998. Vodná elektráreň má dve Kaplanove turbíny s výkonom 2 x 36 MW, s projektovanou ročnou výrobou 173 000 MW prevažne špičkovej elektrickej energie. Pre vlastnú spotrebu má v podzemí dve malé vodné elektrárne. Vodná nádrž je dlhá 7500 metrov, šírka 250 – 600 metrov a objem nádrže 18 151 000 m kubických. Maximálna prevádzková hladina 352 m n. m. Dĺžka pravostrannej sypanej hrádze je 7259 m a dĺžka ľavostrannej hrádze je 1386 m. Pri výstavbe bol vybudovaný biokoridor – umelý potok o dĺžke 9900,52 m. Prevádzkovateľom vodného diela je Vodohospodárska výstavba, š. p. Bratislava.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 188

[0] Komentárov

Pridať komentár