profesor Richard Marsina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/5

profesor Richard Marsina

premietanie (slideshow)
profesor Richard Marsina

Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.

Čestný občan mesta Žiliny
(Foto: 27. 6. 2018)

Richard Marsina sa narodil sa 4 mája 1923 v Šahách. V roku 1949 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a v tom istom roku začal pracovať v Archíve mesta Bratislavy. Od roku 1960 pracoval 35 rokov ako vedecký pracovník v Historickom ústave SAV. V rokoch 1961 – 1969 bol vedúcim výskumného pracoviska SAV v Budapešti. Od roku 1995 až po súčasnosť pôsobí ako pedagóg na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity, kde vyučuje staršie všeobecné a slovenské dejiny.
Profesor Marsina patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Je autorom najzákladnejších dejín Slovenska v stredoveku, ako aj edícií prameňov k nim. Vydal dva zväzky Slovenského diplomatára, ktorý obsahuje prepis všetkých písomných prameňov k dejinám Slovenska do roku 1260. Za posledných päť rokov vydal alebo sa podieľal na príprave nasledujúcich diel: Legendy stredovekého Slovenska, Slovensko očami cudzincov a Cirkevná organizácia na Veľkej Morave. Prezident Slovenskej republiky udeľuje pánovi Richardovi Marsinovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy za celoživotné dielo v oblasti modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Mesto Žilina mu udelilo roku 2001 najvyššie vyznamenanie Čestný občan mesta Žiliny. Richard Marsina zomrel 23. 3. 2021.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 217

[0] Komentárov

Pridať komentár