Bacherova vila — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

242/242

Bacherova vila

premietanie (slideshow)
Bacherova vila

Bacherova vila, sídlo prvej slovenskej vlády Vavra Šrobára v Žiline

Ul. J. M. Hurbana
(Foto: 27. 4. 2008)

Na rohu Hurbanovej a Hodžovej ulice, je postavený dom číslo 20, ktorý bol pôvodne postavený pre poštu. Po vybudovaní novej budovy pošty v roku 1908, tu od roku 1911 sídlila Úverná banka, premenovaná od roku 1919 na Slovenskú banku, na čele ktorej bol Andrej BACHER (1885 – 1945), významný slovenský národovec. V budove sídlil od 12. decembra 1918 minister s plnou mocou pre správu Slovenska MUDr. Vavro ŠROBÁR (1867 – 1950) a jeho úrad. Na úrovni prvého poschodia nám to pripomína pamätná tabuľa od akademického sochára Vojtecha Ihriska z roku 1928. Na pamätnej tabuli je nápis:

"Tu úradovala 1. slovenská vláda od 12. dec. 1918 do 2. febr. 1919."

Prvá slovenská vláda v Žiline. Po porážke maďarského vojska pri Kotešovej 6. decembra 1918 vstúpilo 7. decembra 1918 do Žiliny česko-slovenské vojsko. Táto skutočnosť rozhodla o tom, že od 12. decembra 1918 do 2. februára 1919 sa Žilina stala sídlom Ministerstva s plnou správou pre Slovensko na čele s MUDr. Vavrom Šrobárom, a tým na dva mesiace hlavným mestom Slovenska.

Prvý minister a členovia prvej Slovenskej vlády v Žiline: Dr. Vavro Šrobár, prvý minister Slovenskej vlády v Žiline. Dr. M. Bella, zásobovanie, Dr. P. Blaho, referent orby, Ing. Ján Botto-Krasko, min. tajomník, Dr. Ivan Dérer, súdobníctvo, Dr. M. Ivánka, vnút. záležitosti, Ing. Štefan Jaščák, ver. práce, MUDr. Ivan Hálek, zdravotníctvo, F. Houdek, národná obrana, E. Lehotsky, sociálne poistenie, Vl. Makovický, obchod, K. A. Medvecky, r. kat. cirkev, Dr. L. Medvecky, peňažníctvo, M. Šimkovič, ev. cirkevné veci, Dr. A. Štefánek, školstvo, Kornel Stodola, železnice, pošta.

Na Národnej ulici je pamätná tabuľa, kde sa koncom decembra 1918 presťahovali úrady česko-slovenského Ministerstva s plnou správou pre Slovensko a na bývalej sokolovni je pamätná tabuľa česko-slovenských legionárov.

Viac informácií o pôsobení Prvej slovenskej vlády v Žiline sa dozviete z článku Žilinského večerníka po kliknutí na odkaz: Prvá slovenská vláda v Žiline.
Spomienky Dr. Vavra Šrobára, ministra pre správu Slovenska na príchod a pôsobenie v Žiline si prečítajte po kliknutí na odkaz: Slovenská vláda v Žiline.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2638

[0] Komentárov

Pridať komentár