Trolejbusová križovatka Rondel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

45/48

Trolejbusová križovatka Rondel

premietanie (slideshow)
Trolejbusová križovatka Rondel

Mimoúrovňová okružná trolejbusová križovatka Rondel

Dopravný podnik mesta Žiliny
(Foto: 3. 10. 2010)

Stavebne zaujímavá a ojedinelá v trolejbusovej sieti je mimoúrovňová okružná trolejbusová križovatka Rondel nad štvorpruhovým mestským okruhom. Okružná križovatka sa nachádza medzi centrálnym okruhom (vpravo) a sídliskom Hájik a DP na Kvačalovej. Z tejto križovatky neodbočuje nijaká trolejbusová trať, ale umožňuje otáčanie trolejbusov z centra (sprava) a zo smeru od Závodskej cesty (zľava).
Po prestavba trolejbusovej križovatky na Závodskej ceste na okružnú križovatku v dňoch 6. – 7. 4. 2007 bolo zrušené odbočenie pre trolejbusy zo smeru sídliska Hájik na Priemyselnú ulicu do trolejbusového depa. Táto nepriaznivá situácia bola vyriešená až o niekoľko rokov úpravou trolejbusového vedenia na križovatke Rondel. Počas víkendových dní 17. – 18. 10. 2009 bola napäťová výluka vyvolaná úpravou trolejbusového vedenia na kruhovej mimoúrovňovej križovatke Rondel. Po menšej úprave na trolejbusovom vedení (vloženie jednej výhybky, troch krížení a krátkym zokruhovaní trolejbusovej stopy) je už umožnené otáčanie aj z druhej strany, zo smeru od Závodskej cesty, ktoré sa využíva namiesto pôvodného odbočenia na Závodskej ceste zrušeného začiatkom roka 2007. Na fotografii je zabudovaná výhybka, ktorá umožňuje otočenie doľava na Rondli zo stopy od Závodskej cesty, ktorá pokračuje vpravo na Hálkovú ulicu a do centra. Práce na trakčnom vedení vykonávala firma ELZA Bratislava.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 119

[0] Komentárov

Pridať komentár