Na Veľký Diel (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

21/52

Na Veľký Diel (ulica)

premietanie (slideshow)
Na Veľký Diel (ulica)

Na Veľký Diel (ulica) v Žiline

Mestská časť Vlčince
(Foto: 11. 7. 2010)

Ulica Na Veľký Diel sa nachádza južne od historickej časti mesta. Je dôležitou komunikáciou medzi sídliskami Solinky a Vlčince. Vymedzená je križovatkou s Obvodovou ulicou na Solinkách a križovatkou s Ulicou vysokoškolákov na Vlčincoch. Časť od Obvodovej ulice po križovatku s Univerzitnou ulicou oddeľuje mestské časti Bôrik a Solinky. Od Obvodovej ulice (Solinky) po križovatku s Univerzitnou ulicou je popri komunikácii vybudovaný chodník pre peších a cyklistov, ďalšia časť chodníka a cyklotrasy smerom k Ulici vysokoškolákov bola vybudovaná v r. 2018. V tomto úseku odbočuje do mestskej časti Bôrik Pribinova ulica. V druhom úseku od križovatky s Univerzitnou ulicou po križovatku s Ulicou vysokoškolákov prechádza ulica popri Lesoparku Chrasť, VÚD a Fakulte riadenia a informatiky ŽU. Na druhej strane je areál Žilinskej univerzity a zástavba rodinných domov. Od roku 2004 premáva po ulici trolejbusová doprava.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 152

[0] Komentárov

Pridať komentár