Považská galéria umenia — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/4

Považská galéria umenia

premietanie (slideshow)
Považská galéria umenia

Považská galéria umenia

Potulky starou Žilinou 2
(Foto: 9. 7. 2010)

Jednou z dominujúcich stavieb Hlinkovho námestia je budova Považskej galérie umenia. Postavili ju v roku 1911 na pozemku, ktoré mesto odpredalo štátu za 15 570 korún pre účel výstavby „Uhorského kráľovského pohraničného policajného kapitanátu“. Jednoposchodovú secesnú budovu realizovali podľa projektov staviteľa Karola (Károly) Kocha. Ten ju aj o štyri roky od štátu kúpil tiež za 15 570 korún, avšak reálne vlastníctvo nenadobudol, pretože v roku 1918 získala budovu do vlastníctva novovzniknutá ČSR. V rokoch 1911 – 1918 bol v strede nad vchodom budovy uhorský štátny znak.
V budove bolo po vzniku ČSR umiestnené Okresné četnícke veliteľstvo – dostala názov „Četnické kasárne“. V roku 1925 objekt rekonštruovali aj pre ubytovacie účely a pre Dôchodkový kontrolný úrad. Na poschodí vzniklo jedenásť bytov, v roku 1926 tu bývalo až 41 členov policajnej stanice, úradu a ich rodín. Na prízemí boli kancelárie. Po roku 1939 tu sídlil Štátny policajný úrad, po roku 1945 ZNB, Učňovská škola a redakcia novín Cieľ. Považské múzeum a galériu (1972 – 1976) nahradila od 1.3.1976 Považská galéria, ktorá tu má stále sídlo pod rôznymi názvami až do súčasnosti. Prvou stálou expozíciou bol výber z diel Rudolfa Pribiša, výber z diel umelcov žilinského regiónu a slovenských výtvarných umelcov 20. storočia. V rokoch 1987 – 1993 mala galéria vysunuté pracovisko aj na Mariánskom námestí v budove jezuitského kláštora – v sirotári.
Budova galérie prešla viacerými stavebnými úpravami, posledná rekonštrukcia z roku 2008 významne zmenila vzhľad budovy, ale umožnila využívať veľké podkrovné priestory ich presklením. Toto riešenie arch. Dušana Voštenáka získalo ostalo ocenenie CE.ZA.AR 2010. V zrekonštruovaných priestoroch sprístupnili 21. 9. 2009 stálu expozíciu diel Vincenta Hložníka. Expozícia predstavuje výber z celoživotnej tvorby významného rodáka z neďalekého Svederníka.

Zdroj: Štanský, P., Mrva, M., Potulky starou Žilinou 2, Artis Omnis s.r.o. Žilina 2012, str. 56.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 119

[0] Komentárov

Pridať komentár