Drevený kríž v Bánovej — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

29/36

Drevený kríž v Bánovej

premietanie (slideshow)
Drevený kríž v Bánovej

Drevený kríž v Bánovej

Park Jabloňová v Bánovej
(Foto: 26. 2. 2021)

Park Jabloňová je vymedzený medzi ulicami Jabloňová a Jedľová. Dlhé roky bol neudržiavaný a zanedbaný. Nachádzal sa tu len jeden prechodový asfaltový chodník bez obrubníkov, ktorý prepájal Jedľovú a Jabloňovú ulicu. Pôvodný stav drevín v parku tiež nebol dobrý a nenachádzal sa tu nijaký mestský mobiliár. Mesto pristúpilo k revitalizácii parku a 4. decembra 2015 ho dali do užívania. Boli vybudované nové chodníky a založené nové trávniky. Vyrúbaných bolo niekoľko starých stromov, namiesto nich boli vysadené nové, mnoho kríkov a kvetov. Park je určený pre všetky vekové generácie. Sú tu vybudované detské ihrisko, zariadenia na cvičenie, stolík na šach, lavičky, odpadové koše a informačné tabule.Kategórie
Publikované
Rozmery 397*600
Návštev 101

[0] Komentárov

Pridať komentár