Labutie jazierko pri VD Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

69/108

Labutie jazierko pri VD Žilina

premietanie (slideshow)
Labutie jazierko pri VD Žilina

Labutie jazierko pri Vodnom diele Žilina

(Foto: 19. 6. 2004)

Od rieky Varínky po celej dĺžke popri Vodnom diele Žilina preteká biokoridor (umelý potok). Jeho dĺžka je 9 900,52 m a prietok má 2 – 8 metrov kubických za sekundu. Ten prechádza aj okolo elektrárne, preteká popod železničné mosty a jeden cestný most. V dolnom úseku (na fotografii) sa vlieva do umelého jazierka (Labutie jazierko), kde sa zdržiava vodné vtáctvo. Labutie jazierko je vybudované ešte vysoko nad umelým korytom Váhu. Z neho potok (biokoridor) pokračuje ďalej až napokon vteká do rieky Váh. Na fotografii vidíme v umelom jazierku množstvo labutí, ktoré si tu našli svoj domov. V pozadí vidieť aj vodnú elektráreň, železničný a cestný most, popod ktorý preteká umelý potok do jazierka. Labutie jazierko veľmi znečisťujú komunálnym odpadom hlavne nezodpovední obyvatelia neďalekej Tepličky nad Váhom. Na jar 2015 dobrovoľníci z OZ Turistický štvorček vyčistili Labutie jazierko a časť biokoridoru. Devätnásť dobrovoľníkov naplnilo 130 vriec (!) rôzneho odpadu.

Stavba VD Žilina bola realizovaná už v nových poprevratových podmienkach, a preto sa kládol zvýšený pohľad na životné prostredie. VD Žilina bolo z environmentálneho hľadiska neobyčajne zložitá stavba a to tým, že sa nachádzalo priamo na Váhu, menila sa zásadne jeho funkciu, ako prirodzeného biokoridoru. V snahe zachovať aspoň časť jeho pôvodných funkcií vznikol návrh tzv. náhradného biokoridoru. Je to náhradný tok (potok), ktorý vytvára spojenie hornej a dolnej hladiny diela, čím čiastocne preklenuje tzv. barierový efekt prehradenia toku. Svojou pobrežnou zeleňou súčasne nahradil zlikvidované biotipy pozdĺž koryta Váhu. Je situovaný po pravej strane vodného diela, pričom jeho šírka je mnimálne 5 až 7 metrov, s rýchlosťou toku 0,6 až 0,9 m/s. Do tohto toku ústia aj všetky pravostranné prítoky, čím sa vytvára prirodzený prietokový režim malej riečky. Náhradný biokoridor je prvok, ktorý sa doteraz v našich podmienkach neuplatňoval. Jeho význam je preto nielen biologicko-krajinársky, ale aj vedecký. Poznatky získané pri jeho prevádzke môžu slúžiť pri ďalších projektoch.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 150

[0] Komentárov

Pridať komentár