Obec Mojš — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

67/108

Obec Mojš

premietanie (slideshow)
Obec Mojš

Obec Mojš

(Foto: 24. 9. 2006)

Obec Mojš z pravostrannej sypanej hrádze vodnej nádrže, okolo ktorej preteká umelý potok - biokoridor. Za obcou Mojš sa nachádza zriaďovacia železničná stanica a automobilka KIA Motors Slovakia. Pri výstavbe Vodného diela Žilina boli v obci postavené tri rodinné domy namiesto asanovaných, nová cesta do Žiliny a oceľová konštrukcia lávky pre peších ponad vodnú nádrž do Mojšovej Lúčky.

Obec Mojš sa nachádza v tesnej blízkosti pod pravostrannou hrádzou vodnej nádrže, od ktorej ju oddeľuje biokoridor – umelý potok postavený pri výstavbe Vodného diela Žilina. Z druhej strany obce sa nachádza železničná zriaďovacia stanica. Obec Mojš má 563 obyvateľov (stav r. 2009) a rozlohu 259 ha. Leží uprostred Žilinskej kotliny a časť jej katastra zasahuje aj pod automobilku KIA Motors Slovakia. Prvá zmienka o obci bola v roku 1419. Má samostatný obecný úrad, kultúrny dom, materskú školu, obecnú knižnicu, cintorín, dom smútku, hasičskú zbrojnicu, ihrisko a kaplnku. Pre nízky počet obyvateľov nie je v obci základná škola a materská škola bola v roku 2009 po štyroch rokoch opäť obnovená. Obec spája so Žilinou nová komunikácia popri vodnej nádrži a lávka pre peších ponad vodnú nádrž do Mojšovej Lúčky, mestskej časti Žiliny. Do Varína vedie pôvodná komunikácia. Po novej komunikácii zo Žiliny bola do obce od 1. 8. 2005 zavedená autobusová doprava. Táto významná udalosť je zapísaná aj do obecnej kroniky. Pre finančné ťažkosti s existenciou požiadala obec v roku 2006 mesto Žilina o zlúčenie. Malo tomu predchádzať referendum v oboch zlučovaných obciach, ktoré sa však neuskutočnilo. Uprostred obce na malom námestí stojí Kaplnka sv. Anny z roku 1925, obecný úrad, kultúrny dom a materská škola.

Obecný úrad Mojš 147, 010 01 Žilina. Tel.: 041 / 569 23 83, fax: 041 / 569 23 83, e-mail:ocumojs@mail.t-com.sk, web: www.mojs.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 109

[0] Komentárov

Pridať komentár