Haťové polia na vodnom diele — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

27/33

Haťové polia na vodnom diele

premietanie (slideshow)
Haťové polia na vodnom diele

Koruna hrádze nad haťovými poliami

Vodné dielo Žilina
(Foto: 4. 5. 2007)

Na týchto miestach sa na korune hrádze se prechádza ponad haťové polia. Vodné dielo Žilina má vybudované tri haťové polia. Haťové polia sú uzatvorené, lebo prirodzený prietok vody rieky Váh v dostatočnom množstve prechádza cez dve Kaplanove turbíny. V prípade, ak by boli vysoké stavy vody (napr. po búrke a pod.), riadiaci štáb operatívne rozhodne, ako sa bude manipulovať. Ak má vodná nádrž dostatočnú kapacitu, tak zvýšené prietoky zostanú v nádrži, ale v prípade vysokého stavu vody sa musia otvoriť haťové polia, aby prebytočná voda mohla z vodnej nádrže bezpečne pretiecť do odtokového kanála Váhu. Takáto situácia býva ojedinelá a vyskytne sa len raz za niekoľko rokov.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 90

[0] Komentárov

Pridať komentár