Pamätník J. M. Hurbana — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

185/264

Pamätník J. M. Hurbana

premietanie (slideshow)
Pamätník J. M. Hurbana

Pamätník Jozefa Miloslava Hurbana

Ladislav Berák, akademický sochár
(Foto: 5. 9. 2019)

Monumentálny Pamätník Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, prvému predsedovi SNR, básnikovi, prozaikovi a organizátorovi slovenského národného hnutia. Pamätník symbolizuje slovenskú štátnosť. Na mohutnom trojvrší je slovenský dvojkríž. Vpredu na podstavci je jazdecká socha s J. M. Hurbanom. Je postavený na miestach bojov slovenských dobrovoľníkov pod vedením J. M. Hurbana proti maďarským gardám v revolučných rokoch 1848/49.
Pamätník bol slávnostne odhalený 12. mája 2006, po úvodnom slove primátora Žiliny Ing. Jána Slotu, prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom. Na slávnostnom odhalení boli evanjelický biskup Igor Mišina, evanjelický senior Jozef Havrila, Mons. doc. ThDr. František Tondra, biskup spišskej diecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska, akademický sochár Ladislav Berák, predstavitelia mesta a ďalší významní hostia.

Dielo sa skladá z dvoch častí, ktoré je formované ako kompaktný celok. Stavba je založená na roznáškovej základnej doske a pilotoch. Konštrukcia vertikálnych stien trojvršia, podstavca súsošia a protihlukových stien je železobetónová. Steny trojvršia a podstavca sú upravené žulovým obkladom z opracovaného lomového kameňa a lešteného kameňa. Samotná socha je z bronzu a váži 3,5 tony a vysoká asi 5 metrov. Výška monumentu je 11 metrov. Autor jazdeckej sochy je akademický sochár Ladislav Berák. Celý monument stál asi 912 833 € (27,5 miliónov Sk), z toho jazdecká socha 248 954 € (7,5 mil. Sk). Pamätník postavila spoločnosť Ekostav Slovakia, spol. s r. o. Žilina. Okolie sochy a celého priestoru je parkovo upravené a v noci bude osvetlené. V popredí je malý pomník obetiam 1. a 2. svetovej vojny z Budatína, ktorý bol tiež pri tejto príležitosti rekonštruovaný a umiestený do tohto priestoru. Pamätník sa nachádza v Budatíne pri vstupe do mesta zo severnej strany.

Viac fotografií si pozrite zo slávnostného otvorenia Pamätníka J. M. Hurbana.

O historických skutočnostiach v bojoch v Budatíne proti maďarským gardám si prečítajte od historika Dušana Halaja, CSc. po kliknutí na odkaz: Žilina v rokoch 1848-49 a 1918.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 15

[0] Komentárov

Pridať komentár