Budatínsky park — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

99/214

Budatínsky park

premietanie (slideshow)
Budatínsky park

Budatínsky park

Považské múzeum v Žiline
(Foto: 6. 8. 2013)

Anglický park na sútoku rieky Kysuce s Váhom bol založený v polovici 19. stor. Do roku 1945 bol udržiavaný, a potom začal pustnúť. Niektoré jedince sa zachovali až do dnešných čias. Z domácich jedincov postupne odumierajú mohutné jedince topoľov čiernych, ktoré boli dominantné v parku, hlavne na brehoch Váhu a Kysuce. Pekné jedince lipy malolistej oproti bráne do nádvoria hradu tvoria aleju. Krásne javory horské sa nachádzajú v južnej časti parku a v strede a severnej časti parku sú jedince buka lesného vo forme previsnutej a červenolistej. Veľmi zaujímavým cudzokrajným stromom je platan javorolistý. Priemer kmeňa najväčšieho jedinca je 2 metre a šírka koruny 24 metrov. Niektoré stromy majú viac ako 300 rokov a platany majú úctyhodnú výšku 30 m. Vstup do parku je bezplatný.

Žilinský samosprávny kraj rekonštruoval park v pôvodnom anglickom slohu. Park bol slávnostne otvorený v nedeľu 5. septembra 2010 predsedom ŽSK Jurajom Blanárom a poslancami Zastupiteľstva ŽSK.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 10

[0] Komentárov

Pridať komentár