Lávka ponad Mostnú ulicu — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

228/284

Lávka ponad Mostnú ulicu

premietanie (slideshow)
Lávka ponad Mostnú ulicu

Lávka pre chodcov a cyklistov ponad Mostnú ulicu

Cesta I. triedy č. 60 – Mestský okruh číslo 1
(Foto: 18. 6. 2012)

Lávka pre chodcov a cyklistov z Ulice Antona Bernoláka na Nešporovu ulicu ponad Mostnú ulicu – cestu I. triedy č. 60. Úsek od križovatky Rondel po križovatku Košická, vrátane križovatky Nemocničná, s dĺžkou 3,5 km bol vybudovaný v rokoch 1986 – 1990. Tejto stavbe predchádzali ďalšie stavby. Prvá etapa prebiehala v rokoch 1974 – 1978 (križovatka Estakáda), druhá etapa v rokoch 1980 – 1983, vrátane kruhovej križovatky Rondel a tretia etapa v rokoch 1986 – 1990 od križovatky Rondel po križovatku Košická. Na tomto poslednom úseku bolo vybudovaných päť mimoúrovňových križovatiek a dve lávky pre peších. V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej s dĺžkou 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem križovatky Košická) s dĺžkou 6,48 km o priemere asi 2 km, ktorý čiastočne vyriešil komplikovanú dopravu v žilinskom dopravnom uzle. Celý prieťah mestom bol otvorený 29. 9. 1998.
S účinnosťou od 1. 8. 2015 rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je mestský dopravný okruh v Žiline označený ako Cesta I. triedy č. 60.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 19

[0] Komentárov

Pridať komentár