Balustráda v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

215/256

Balustráda v Žiline

premietanie (slideshow)
Balustráda v Žiline

Balustráda

Mestská pamiatková rezervácia
(Foto: 11. 6. 2014)

Žilinská panoráma je nezameniteľná, je charakteristická dolným Nám. Andreja Hlinku, balustrádou, farským Kostolom Najsvätejšej Trojice, terajším katedrálnym chrámom, Burianovou vežou a Farskými schodmi. Na tento priestor sú Žilinčania oprávnene pyšní, je pre nich nedotknuteľný a mnohí ho nazývajú aj žilinskými Hradčanmi.
Úprava priestoru pod farským Kostolom Najsvätejšej Trojice prechádzala postupným vývojom. Po vybudovaní Košicko-bohumínskej železnice vybudovali novú cestu zo žilinského rínku k novej železničnej stanici. Cesta prudko klesala cez farskú záhradu po ľavej strane kostola od Burianovej veže. Pri kostole bol zbúraný kamenný múr pri bývalom cintoríne. Po roku 1920 došlo k úprave tohto priestoru a na svahu bola postavená prvá balustráda. V rokoch 1941 až 1944 počas mešťanostu Vojtecha Tvrdého bol celý priestor pri kostole, divadle a pri vedľajšom pôvodnom cintoríne upravený stavbou novej balustrády, ktorá dostala dnešnú podobu úpravami podľa projektu Otta Reichnera. Nová dvojpodlažná stavba balustrády má dve schodiská. Na múre, na druhej terase, je vytesaný barokizovaný reliéf žilinského erbu, ktorý sa používal v roku 1683. Súčasne s balustrádou bol vybudovaný Reprezentačný dom (terajšie Mestské divadlo) a arkádová ochodza na Burianovej veži. Nová prístupová cesta na stanicu vedie z historického jadra vpravo od kostola, po upravených Farských schodoch. Počas primátorovania Ing. Jána Slotu prešla balustráda čiastočnou rekonštrukciou pre havarijný stav travertínových kvádrov. Zároveň bol vybudovaný prístup z bočných Farských schodov.
Počas okupácie južného Slovenska fašistickým Maďarskom bola privezená v októbri 1939 z obsadeného mesta Nové Zámky do Žiliny socha Antona Bernoláka od autora akademického sochára Jozefa Pospíšila. V Žiline bola umiestená na mohutnom kamennom podstavci na prvom podlaží balustrády. Po skončení okupácie Nových Zámkov bola socha vrátená. Na prízemí balustrády komunisti umiestnili v roku 1979 reliéf SNP od akademického sochára Ladislava Beráka, ktorý bol po roku 1989 premiestený na dôstojnejšom mieste, na Vojnovom cintoríne na Bôriku. Na prvom stupni balustrády s peknou parkovou úpravou sa teraz nachádza súsošie sv. Cyrila a Metoda, ktoré slávnostne odhalil primátor Žiliny Ján Slota 20. 12. 2000. Autorom súsošia je akademický sochár Ladislav Berák.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 15

[0] Komentárov

Pridať komentár