Súsošie sv. Cyrila a Metoda — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

10/16

Súsošie sv. Cyrila a Metoda

premietanie (slideshow)
Súsošie sv. Cyrila a Metoda

Súsošie sv. Cyrila a Metoda – The Statue of st. Cyrill and Methodeus

Ladislav Berák, akademický sochár
(Foto: 8. 5. 2008)

Priestor pod farským kostolom bol upravený v rokoch 1941 – 1944. podľa projektov Otta Reichnera. Na prvom stupni balustrády s peknou parkovou úpravou sa nachádza súsošie sv. Cyrila a Metoda. Súsošie slávnostne odhalil primátor Žiliny Ján Slota 20. 12. 2000. Slávnosti sa zúčastnili poslanci NR SR, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, vyslanec diecézneho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca - pomocný biskup nitrianskej diecézy Marián Chovanec a občania Žiliny. Autor súsošia je majster akademický sochár Ladislav Berák. Súsošie je z bronzu, vysoké 4 m a stojí na podstavci obloženom fialovou žulou. Na podstavci súsošia je nápis:

"Pamätník venovalo mesto Žilina z vďačnosti svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi,
ako trvalú pripomienku ich požehnaného diela zvestovania Božieho slova našim predkom,
ako základu duchovného a mravného povznesenia, kresťanského a národného povedomia
našich predkov, ale i nás, našich súčasníkov i nasledovníkov.
Roku Pána 2000 Ján Slota, primátor mesta Žilina."


Ladislav Berák sa narodil roku 1938 V Trenčíne-Záblatí. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1953 – 1957) u akademického sochára L. Korkoša a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1957 – 1963) u národného umelca prof. J. Kostku. Diplomovou prácou bola moderná zváraná plastika Zubor (1963). Tomuto sochárskemu prejavu je podobný aj Zhasínajúci jeleň (1970). Manželka Drahomíra (Andika) je tiež akademická sochárka. Od roku 1965 býva v Žiline na Bôriku. V rokoch 1965 – 1972 vyučoval na ĽŠU v Žiline. Od roku 1990 začal maľovať aj obrazy poľovnej zveri. Vo svojej sochárskej tvorbe sa venuje predovšetkým portrétom a realistickej tvorbe. Jeho dielo bolo ocenené spoločenskými, politickými i poľovníckymi vyznamenaniami, k päťdesiatinám mu udelili titul Zaslúžilý umelec. Jeho diela sú takmer po celom Slovensku Pamätník účastníkov Kragujevackej vzbury v roku 1918 v Trenčíne (1958), pamätná tabuľa P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (1971), reliéfy pre Slepecké múzeum v Levoči (1972), plastika ženy pod názvom Radosť v Banskej Bystrici (1984), Múza na hrobe J. Matúšku v Dolnom Kubíne (1979), plastika R. Jašíka pre ZŠ v Podvysokej (1982), Pamätník padlým v Sučanoch (1985), socha Andreja Hlinku v Ružomberku (1998), socha sv. Cyrila a Metoda v Komárne, socha Ľudovíta Štúra vo Veľkých Kapušanoch (1998), pre Maticu slovenskú vytvoril busty M. Daxnera, B. Klemensa, A. Kmeťa, M. Hodžu, J. Kollára, P. J. Šafárika, F. Sasinka, J. Kadavého a T. Milkina (1980 – 1989).
V Žiline máme niekoľko diel tohto významného sochára: reliéf SNP, sochy Andreja Hlinku, Ľudovíta Štúra, sv. Cyrila a Metoda, busty gen. M. R. Štefánika, Jána Pavla II., Fedora F. Ruppeldta, Juraja Tvrdého a jazdeckú sochu J. M. Hurbana. V minulosti vytvoril v Žiline aj dielo poplatné bývalému režimu 15 m vysoký Kosák a kladivo, ktoré bolo 10. 4. 1990 odstránené. Ladislav Berák zomrel 15. augusta 2018, pochovaný je na Starom cintoríne v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 151

[0] Komentárov

Pridať komentár