Obvodová ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

147/161

Obvodová ulica

premietanie (slideshow)
Obvodová ulica

Obvodová ulica v Žiline

Mestská časť Solinky
(Foto: 26. 8. 2011)

Obvodová ulica sa nachádza v mestskej časti Solinky. Vymedzená je križovatkou s ulicami Centrálnou a Hlinskou a križovatkou ulíc Na Veľký diel (bývalá ulica Pod hájom) a Centrálnou. Ulica vznikla pri výstavbe sídliska Solinky, ktorému tvorí hlavnú komunikačnú tepnu. Po ľavej strane od križovatky s Centrálnou ulicou sú postavené panelové bytové domy sídliska Solinky. Po pravej strane ulice od sídliska sú postavené obchodné a nákupné centrá (METRO, MAX, TPD Euronics, DAZA, Koratex, Peugot a ďalšie). Mnohé však majú popisné čísla iných ulíc. Po ulici premávajú významné linky MHD, ktoré spájajú sídlisko s centrom a ostatnými žilinskými sídliskami. Takmer po celom úseku ulice je vybudovaná trolejbusová doprava. Prvé trolejbusy začali na sídlisko premávať 1. 7. 1996, kedy bola vybudovaná trolejbusová trať od centrálneho okruhu (križovatka Komenského a Veľká okružná) cez Hliny na Solinky po obratisko Jaseňová. Od 4. 3. 1998 sa na Obvodovú ulicu pripojila ďalšia trolejbusová trať z Centrálnej ulice, ktorá spojila sídlisko s mestskou časťou Bôrik a centrom a napokon od 6. júla 2004 premávajú trolejbusy aj na sídlisko Vlčince, kedy bola predĺžená trolejbusová trať od obratiska trolejbusov Jaseňová cez ulicu Na Veľký Diel..
S výstavbou tretieho žilinského sídliska sa začalo 17. 6. 1981 a ukončené bolo v roku 1988. Je tu postavených asi 4000 bytov, býva tu 12 641 obyvateľov (stav k 30. 6. 2019). Ďalšia výstavba dvoch obytných domov s viacúčelovým využitím pre obchodné priestory a poštu pokračovala aj v 90-tych rokoch. Bytové domy na sídlisku sú usporiadané v tvare podkovy, s pomerne veľkými vnútroblokmi.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 15

[0] Komentárov

Pridať komentár