Cesta I. triedy č. 18 v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

92/141

Cesta I. triedy č. 18 v Žiline

premietanie (slideshow)
Cesta I. triedy č. 18 v Žiline

Cesta I. triedy č. 18 v Žiline

Košická ulica v Žiline
(Foto: 26. 8. 2011)

Cesta I. triedy 18 je na trase Žilina – Ružomberok – Poprad – Prešov – Michalovce. Jej dĺžka je 304 km. Pôvodne začínala na hraničnom priechode v Makove a pokračovala do Žiliny a Michaloviec. Od 1. augusta 2015 bola táto časť cesty I/18 z Makova do Žiliny preklasifikovaná do iných ciest. Úsek cesty Makov štátna hranica do Bytče je nová cesta I. triedy č. 10, úsek Bytča – Žilina (križovatka Estakáda) je zaradený do cesty I. triedy č. 61 a prieťah mestom Žilina a Ľavobrežná (cesta I/18A) boli zaradené do novovytvorenej cesty I. triedy č. 60, ktorá tvorí mestský okruh Žiliny. V Žiline začína cesta I. triedy č. 18 od cesty I. triedy č. 60 od úrovňovej križovatky Košická.

Košická ulica v smere ku križovatke Košická je jedna z najvýznamnejších dopravných komunikácií v Žiline. Nachádza sa vo východnej časti mesta a od križovatky Košická je už označená ako cesta I/18 smerom na Martin a Poprad. Križovatka Košická je dopravne najpreťaženejšia v Žiline, leží na centrálnom mestskom okruhu (teraz cesta I. triedy č. 60). Pre nepochopenie a neochotu centrálnych orgánov v Bratislave bola postavená len ako úrovňová. Dňa 30.10.2003 bol odovzdaný do užívania úsek cesty dlhý 884,59 metra od križovatky Košická po križovatku Ulice sv. Cyrila a Metoda. Bol súčasťou stavby diaľničný privádzač "Ľavobrežná II. etapa" Súčasťou tejto stavby bolo aj mimoúrovňové križovanie zo sídliska Vlčince do centra, kde je vybudovaný päť pólový mostný objekt dlhý 96 m, po ktorom premáva aj trolejbusová doprava. Tento objekt bol odovzdaný už 30. 8. 2003.

Košická ulica (cesta I. triedy 18) v smere do centra k úrovňovej križovatke s Košickou ulicou a ulicou Na Horevaží – cesta I. triedy č. 60. Dňa 30. 10. 2003 bol odovzdaný do užívania úsek cesty dlhý 884,59 metra od križovatky Košická po križovatku Ulica sv. Cyrila a Metoda. Bol súčasťou stavby diaľničný privádzač "Ľavobrežná II. etapa" ako aj mimoúrovňové križovanie zo sídliska Vlčince do centra, kde je vybudovaný päť pólový mostný objekt dlhý 96 m, po ktorom premáva aj trolejbusová doprava. Tento objekt bol odovzdaný už 30. 8. 2003.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 11

[0] Komentárov

Pridať komentár