Mosty na Nemocničnej ulici — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

122/141

Mosty na Nemocničnej ulici

premietanie (slideshow)
Mosty na Nemocničnej ulici

Mosty na ceste I. triedy č. 60 – Nemocničná ulica

Premostenie Hlbokej cesty a komunikácie na vjazd do nemocnice
(Foto: 12. 4. 2014)

Nemocničná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňovej križovatky s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov po úrovňovú križovatku s Košickou ulicou, Predmestskou ulicou a ulicou Na Horevaží.

Cesta I. triedy č. 60 (Nemocničná ulica) je vedená v intraviláne mesta, okolo nemocnice a obytných častí na sídlisku Vlčince IV. V obytných častiach a okolo nemocnice je obohnaná umelými hlinenými valmi s porastami a protihlukovými stenami. Na Nemocničnej ulici, ktorá je súčasťou cesty I. triedy č. 60, je jedna mimoúrovňová križovatka do nemocnice. Cez túto križovatku je vedený aj hlavný peší ťah z mestskej časti Vlčince do centra cez Hlbokú cestu.

Úsek od križovatky Rondel po Košickú o dĺžke 3,5 km bol budovaný ako tretia etapa (posledná) z prieťahu cez mesto v rokoch 1986 – 1990. Tejto stavbe predchádzali ďalšie stavby. Nevyhovujúce komunikácie si v žilinskom dopravnom uzle vynútili výstavbu prieťahovej cesty I/18. Tá bola rozplánovaná na tri etapy. Prvá etapa prebiehala v rokoch 1974 – 1978 (križovatka Estakáda), druhá etapa v rokoch 1980 – 1983, vrátane kruhovej križovatky Rondel a tretia etapa v rokoch 1986 – 1990 od križovatky Rondel po križovatku Košická. Na tomto poslednom úseku prieťahovej cesty 1/18 Žilinou bolo vybudovaných päť mimoúrovňových križovatiek a dve lávky pre peších. Významná je križovatka ciest I/64 a I/18 pri Saleziánoch, ktorá bola kompletne dobudovaná až neskorších rokoch. Ostatné sú križovatky sú vybudované s mestskými komunikáciami. V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej o dĺžke 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem križovatky Košická) s dĺžkou 6,48 km o priemere asi 2 km, ktorý čiastočne vyriešil komplikovanú dopravu v žilinskom dopravnom uzle. Celý prieťah mestom bol otvorený 29. 9. 1998. S účinnosťou od 1. 8. 2015 rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je mestský dopravný okruh v Žiline označený ako Cesta I. triedy č. 60.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 14

[0] Komentárov

Pridať komentár