Cyklistický chodník H2 Solinky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/98

Cyklistický chodník H2 Solinky

premietanie (slideshow)
Cyklistický chodník H2 Solinky

Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum)

Cyklotrasa H2 na sídlisku Solinky
(Mapka prevzatá z web. stránky mesta Žilina)

Prvá etapa vybudovanej cyklotrasy H2 na sídlisku Solinky, ktorá má prepojiť sídlisko Solinky s centrom mesta. Z cyklotrasy H2 Solinky – centrum je zatiaľ vybudovaný cyklistický chodník na sídlisku Solinky a vyznačený úsek na Ulici Antona Bernoláka (r. 2011).

Názov stavby: Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum), úsek I. Objednávateľ: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o., Vysokoškolákov 4, 010 01 Žilina. Termín: začatie 4/2020 – ukončenie 9/2020.Kategórie
Publikované
Rozmery 899*600
Návštev 41

[0] Komentárov

Pridať komentár