Haťové polia na vodnom diele — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

83/149

Haťové polia na vodnom diele

premietanie (slideshow)
Haťové polia na vodnom diele

Haťové polia na vodnom diele

Vodné dielo Žilina
(Foto: 11. 5. 2011)

Pri výstavbe Vodného diela Žilina boli vybudované tri haťové polia. V hradiacej konštrukcii je segment s klapkou širokou 12 metrov. Maximálna kapacita pri úplne vyhradených konštrukciách je až 3000 m kubických za sekundu. Haťové polia sú uzatvorené, lebo prirodzený prietok vody rieky Váh v dostatočnom množstve prechádza cez dve Kaplanove turbíny. V prípade, že by boli vysoké stavy vody (napr. po búrke a pod.), riadiaci štáb operatívne rozhodne, ako sa bude manipulovať. Ak má vodná nádrž dostatočnú kapacitu, tak zvýšené prietoky zostanú v nádrži, ale v prípade vysokého stavu vody sa musia otvoriť haťové polia, aby prebytočná voda mohla z vodnej nádrže bezpečne pretiecť do odtokového kanála Váhu. Takáto situácia býva ojedinelá a vyskytne sa len raz za niekoľko rokov.

Vodné dielo Žilina má vybudované tri haťové polia, cez ktoré sa odvádza prebytočná voda z vodnej nádrže, ktorá v prípade vysokých zrážok nemôže prejsť z vodnú elektráreň. Haťové polia sú široké 3 x 12 metrov. Hradiaca výška segmentu 11,4 m, klapky 3,3 m a celková výška uzáveru 14,7 m. Hate sú ovládané hydraulicky.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 12

[0] Komentárov

Pridať komentár