Biokoridor pri vodnom diele — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

89/164

Biokoridor pri vodnom diele

premietanie (slideshow)
Biokoridor pri vodnom diele

Biokoridor pri Vodnom diele Žilina

Vodné dielo Žilina
(Foto: 11. 5. 2011)

Biokoridor (umelý potok) priteká od rieky Varínky a tečie po celej dĺžke Vodného diela Žilina. Jeho dĺžka je asi 9 900,52 m, prietok má 2 – 8 metrov kubických za sekundu. Ten tečie aj okolo elektrárne a do Váhu sa vlieva asi kilometer od hlavnej nádrže. Z vodnej nádrže pri priehradnom múre vyteká podzemným kanálom mohutný prúd vody a zosilňuje tok vody.
V dolnom úseku vytvára ešte umelé jazierko, kde sa zdržiava vodné vtáctvo. Za pár rokov umelé koryto zarástlo stromami a drevinami a zmenilo sa na nepoznanie.

Stavba VD Žilina bola realizovaná už v nových poprevratových podmienkach, a preto sa kládol zvýšený pohľad na životné prostredie. VD Žilina bolo z environmentálneho hľadiska neobyčajne zložitá stavba a to tým, že sa nachádza priamo na Váhu, mení zásadne jeho funkciu, ako prirodzeného biokoridoru. Výstavbou priehradného múra vznikol rozdiel hladiny medzi nádržou a odtokovým korytom 24 – 25 metrov, a tým sa prerušila prirodzená migračná cesta rýb. V snahe zachovať aspoň časť jeho pôvodných funkcií vznikol návrh náhradného biokoridoru (rybovod) podľa návrhu Katedry zoológie a Zoologického ústavu, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Bratislava a generálneho projektanta stavby. Je to náhradný tok, ktorý vytvára spojenie hornej a dolnej hladiny diela, čím čiastočne preklenuje barierové prehradenie toku. Svojou pobrežnou zeleňou súčasne nahradil zlikvidované biotopy pozdĺž koryta Váhu. Je umiestený po pravej strane, pričom jeho šírka je mnimálne 5 až 7 metrov, s rýchlosťou toku 0,6 až 0,9 m/s. Jeho dĺžka je 9 900,52 m s prietokom vody je 2 – 8 metrov kubických za sekundu. Jeho začiatok je pri vyústení Varínky do nádrže vodného diela, v dolnom úseku tečie aj okolo elektrárne a do Váhu sa vlieva asi kilometer od hlavnej nádrže. Do tohto toku sú zaústené aj všetky pravostranné prítoky, čím sa vytvára prirodzený prietokový režim malej riečky. Z vodnej nádrže pri priehradnom múre vyteká podzemným kanálom mohutný prúd vody a zosilňuje tok vody. Je to najdlhší rybovod na Slovensku, ktorý je domovom približne 30 druhov rýb. Náhradný biokoridor je prvok, ktorý sa doteraz v našich podmienkach neuplatňoval. Jeho význam je preto nielen biologicko-krajinársky, ale aj vedecký. Poznatky získané pri jeho prevádzke môžu slúžiť pri ďalších projektoch.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 9

[0] Komentárov

Pridať komentár