Rybné námestie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/4

Rybné námestie

premietanie (slideshow)
Rybné námestie

Rybné námestie v Mojšovej Lúčke

Mestská časť Mojšova Lúčka
(Foto: 7. 6. 2014)

Pri výstavbe VD bola zaplavená takmer celá časť zástavby žilinskej mestskej časti Mojšova Lúčka. Z pôvodnej zástavby zostalo len pár domov v zátoke vodnej nádrže, kaplnka na vyvýšenom kopci a cintorín s domom smútku. Namiesto zaplavených domov bolo vybudovaných 110 nových domov. V obci bola vybudovaná škola, materská škola, nákupné stredisko, reštaurácia, športový areál, detský areál a zostal nedokončený kultúrny dom. Na Rybnom námestí je plánovaná výstavba kostola.

Vymedzenie hraníc ulicami mestskej časti Mojšova Lúčka: Belicová, Hlavátková, Karasová, Lieňová, Lipňová, Ostriežová, Pstruhová, Rybné námestie, Šťuková.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 19/2012 o určení názvu ulíc a úpravy názvov niektorých ulíc bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline, dňa 17. 9. 2012. Ide o zmenu názvu nasledovných ulíc (chybné názvy sú v zátvorke): Ďatlia (Ďatlová), Dolný val (Dolný Val), Horný val (Horný Val), Hattalova (Hatalova), Mikuláša Nigríniho (Mikuláša Nigriniho), Na bráne (Na Bráne), Na priekope (Na Priekope), Na stave (Na Stave), Orlia (Orolská), Námestie požiarnikov (Námestie Požiarnikov), B. Nemcovej (Nemcovej), Pod Hôrkou (Pod hôrkou), Požiarnícka (Požiarnická), Pri celulózke (Pri Celulózke), Stehličia (Stehlíková), Rybné námestie (Rybie námestie), Zadný Dielec (Zadný dielec), Námestie Ľ. Štúra (námestie zrušené, časť premenovaná na Antona Bernoláka). Účinnosť záväzného nariadenia bola od 11.10. 2012.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 214

[0] Komentárov

Pridať komentár