Jesenského ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

144/149

Jesenského ulica

premietanie (slideshow)
Jesenského ulica

Jesenského ulica v Žiline

Vstupná brána na Židovský cintorín v Žiline
(Foto: 6. 6. 2020)

Jesenského ulica sa nachádza západne od historického centra. Je ohraničená Orolskou ulicou a Námestím požiarnikov. Svojou dĺžkou 200 metrov patrí medzi kratšie ulice. Okolo je zástavba prevažne rodinných domov. Na ulici sa nachádza administratívna budova žilinského Doprastavu. Z Jesenského ulice je vstup na židovský cintorín, kde sa nachádza ceremoniálna hala z medzivojnového obdobia od významného architekta Júliusa Steina. Ulica je pomenovaná podľa slovenského básnika a prozaika Janka Jesenského (1874 - 1945).

Židovský cintorín sa rozprestiera na západnej strane mesta na Jesenského ulici. Vstupná brána je trojosová, s trojuholníkovým štítom a hebrejským nápisom כי אם יש אחריתותקותך לאתכרת . Cintorín má veľkosť 40 x 180 metrov a po celej dĺžke je ohradený pevným múrom. Za bránou sa nachádzala javorová aleja a za ňou je rozsiahla ceremoniálna hala ku ktorej sú z oboch strán pristavené malé budovy. Cintorín leží na vodorovnom teréne na ktorý sa prichádza cez ceremoniálnu halu. Nachádza sa tu viac okolo 1450 hrobov s kombinovanými hebrejsko-nemeckými a hebrejsko-slovenskými nápismi. Od Jesenského ulice pri vchode na cintorín je pamätná tabuľa venovaná zastreleným občanom.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 21

[0] Komentárov

Pridať komentár