Kuzmányho ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

141/164

Kuzmányho ulica

premietanie (slideshow)
Kuzmányho ulica

Úsekový delič na Kuzmányho ulici

Dopravný podnik mesta Žiliny
(Foto: 6. 6. 2020)

Na napájanie trolejbusovej siete v Žiline sú vybudované tri meniarne – na Priemyselnej ulici, Veľkej okružnej a Bajzovej. Do meniarní prichádza striedavý elektrický prúd s napätím 22 kV, ktorý sa transformuje a usmerňuje na jednosmerný prúd s napätím 750 V. Cez napájacie káble je privádzaný jednosmerný prúd do trolejbusového vedenia. Na rozdelenie trolejbusovej siete na niekoľko samostatných celkov, ako aj oddelenie jednotlivých samostatných celkov od napájania z iných meniarní slúžia úsekové deliče. Jednotlivé úseky je možné vypnúť alebo odpojiť od napätia v prípade poruchy, nehody alebo opráv, aby nebola narušená prevádzka v celej trolejbusovej sieti. Úsekový delič má zabudovaný krátky izolačný materiál v trolejovom drôte na oddelenie napäťových úsekov. Pri ich prechádzaní trolejbusom môžeme niekedy vidieť napäťový oblúk, ktorý spôsobuje rozdielna výška napätia v jednotlivých úsekoch.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 19

[0] Komentárov

Pridať komentár