Komenského ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

148/164

Komenského ulica

premietanie (slideshow)
Komenského ulica

Úsekové deliče na Komenského ulici

Dopravný podnik mesta Žiliny
(Foto: 6. 6. 2020)

Na napájanie trolejbusovej siete v Žiline sú vybudované tri meniarne – na Priemyselnej ulici, Veľkej okružnej a Bajzovej. Do meniarní je privádzaný striedavý elektrický prúd s napätím 22 kV, ktorý sa transformuje a usmerňuje na jednosmerný prúd s napätím 750 V. Cez napájacie káble je privádzaný jednosmerný prúd do trolejbusového vedenia. Na rozdelenie trolejbusovej siete na niekoľko samostatných celkov, ako aj oddelenie jednotlivých samostatných celkov od napájania z iných meniarní slúžia, úsekové deliče. Jednotlivé úseky je možné vypnúť alebo odpojiť od napätia v prípade poruchy, nehody alebo opráv, aby nebola narušená prevádzka v celej trolejbusovej sieti. Úsekový delič má zabudovaný krátky izolačný materiál v trolejovom drôte na oddelenie napäťových úsekov. Pri ich prechádzaní trolejbusom môžeme niekedy vidieť napäťový oblúk, ktorý spôsobuje rozdielna výška napätia v jednotlivých úsekoch.
Úsekový delič má v hornej časti trolejbusové traťové návestidlo "Úsekový delič". Zelená farba v čierno a bielom orámovanej tabuľke v tvare štvorca. Uprostred sú odrazové sklá, ktoré tvoria vodorovnú úsečku.

Trolejbusová trať na Komenského ulici je dlhá asi 800 metrov. Je ohraničená ulicami Romualda Zaymusa a Hlinskou, po ktorých vedie tiež trolejbusová doprava. Trolejbusovú trať na Komenského ulici môžeme rozdeliť na dve časti. Od Ulice Romualda Zaymusa po križovatku s ulicou Veľká okružná, kde odbočuje trať vľavo. Táto časť je súčasťou centrálneho okruhu. Druhá, nemenej významná časť, pokračuje od križovatky s Veľkou okružnou smerom na sídliská Hliny, Solinky a Vlčince. Po tejto časti ulice premávajú významné trolejbusové linky medzi sídliskami a centrom mesta. Na Komenského ulici sú dve zastávky MHD – Komenského, smerom na sídliská a Mostná smerom do centra.

Trolejbusová trať bola slávnostne otvorená od centrálneho okruhu cez Komenského a Hlinskú ulicu na Solinky 1. 7. 1996. Súčasťou stavby bola aj Meniareň na Bajzovej ulici. Cez novú trolejbusovú trať prešiel po otvorení zo zastávky "Polícia" cez Hliny na Solinky trolejbus Škoda 15Tr ev. č. 228. Sídlisko Hliny má priame spojenie s centrom, sídliskom Hájik, Solinky a Vlčince.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 18

[0] Komentárov

Pridať komentár