Zástranská ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

150/164

Zástranská ulica

premietanie (slideshow)
Zástranská ulica

Zástranská ulica

Mestská časť Zádubnie
(Foto: 18. 8. 2011)

Zástranská ulica je vymedzená križovatkou s Údolnou ulicou a Zadubanskou ulicou na západnej strane a katastrálnou hranicou s obcou Teplička nad Váhom na východnej strane. Ulica prechádza hlavne nezastavanou časťou medzi Zádubním a Zástraním.

Zoznam ulíc mestskej časti Zádubnie (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Druhá ulica (Druhá), Kolmá ulica (Kolmá), Ku škôlke (Ku škôlke), Malá ulica (Malá), Na dolinu (Na dolinu), Oblúková ulica (Oblúková), Piata ulica, (Piata), Pod Adamovcom (Pod Adamovcom), Pod Bukovinou (Pod Bukovinou), Pod majerom (Pod majerom), Prvá ulica (Prvá), Pustá ulica (Pustá), Richtárska ulica (Richtárska), Spojná ulica (Spojná), Štvrtá ulica (Štvrtá), Šiesta ulica (Šiesta), Tretia ulica (Tretia), Údolná ulica (Údolná), Zádubanská ulica (Zádubanská), Zástranská ulica (Zástranská).

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 2 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. (8) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste
Žilina – v mestskej časti Zádubnie nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 7): Druhá ulica, Kolmá ulica, Ku škôlke, Malá ulica, Na dolinu, Oblúková ulica, Piata ulica, Pod Bukovinou, Pod majerom, Prvá ulica, Pustá ulica, Richtárska ulica, Spojná ulica, Štvrtá ulica, Tretia ulica, Údolná ulica, Zádubanská ulica, Zástranská ulica.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 28.09.2015 a nadobúda účinnosť 21.10.2015.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Brodno: Oškerdská cesta a Snežnická cesta, v mestskej časti Budatín: Tyrkysová ulica, v mestskej časti Bytčica: Kubelíkova ulica, v mestskej časti Hájik: Essenská ulica, v mestskej časti Vlčince: Dobšinského sad, v mestskej časti Zádubnie: Šiesta ulica a Pod Adamovcom. Mestské zastupiteľstvo v Žiline ruší tieto názvy ulíc: Klimentova ulica (Bôrik), Moskovská ulica (Vlčince), Námestie Ľudovíta Štúra (Staré mesto), Naumova ulica (Bôrik), Priečna ulica (Staré mesto).Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 18

[0] Komentárov

Pridať komentár