Komunikácia k vodnému dielu — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/108

Komunikácia k vodnému dielu

premietanie (slideshow)
Komunikácia k vodnému dielu

Vodné dielo Žilina

Cesta III. triedy č. 2072 Žilina – Mojš (pôvodná cesta III/018 89)
(Foto: 8. 5. 2020)

Vodné dielo Žilina je postavené v tesnej blízkosti mesta Žilina. Dňa 4. 10. 1994 sa začala výstavba Vodného diela Žilina a postupne bola stavba uvedená do prevádzky v roku 1998. Vodná elektráreň má dve Kaplanove turbíny s výkonom 2 x 36 MW, s projektovanou ročnou výrobou 173 000 MW prevažne špičkovej elektrickej energie. Pre vlastnú spotrebu má v podzemí dve malé vodné elektrárne. Vodná nádrž je dlhá 7500 metrov, šírka 250 – 600 metrov a objem nádrže 18 151 000 m kubických. Maximálna prevádzková hladina 352 m n. m. Dĺžka pravostrannej sypanej hrádze je 7259 m a dĺžka ľavostrannej hrádze je 1386 m. Pri výstavbe bol vybudovaný biokoridor – umelý potok o dĺžke 9900,52 m. Prevádzkovateľom vodného diela je Vodohospodárska výstavba, š. p. Bratislava.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 137

[0] Komentárov

Pridať komentár