Sv. Ján Nepomucký v Divine — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/9

Sv. Ján Nepomucký v Divine

premietanie (slideshow)
Sv. Ján Nepomucký v Divine

Neskorobaroková socha sv. Jána Nepomuckého v Divine

AAutor ideového zámeru obnovy, koordinátor a architekt: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., autorizovaný krajinný architekt
(Foto: 14. 9. 2020)

Slávnostné odhalenie a požehnanie sochy bolo v piatok 2. júna 2017. Slávnosť sa začala o 16. h svätou omšou, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis v miestnom Kostole sv. Ondreja. O 17. h bolo požehnanie a odhalenie sochy, ktoré spolu so starostom Emilom Molkom urobil Jeho Excelencia Joachim Bleicker, veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku. Pri príležitosti požehnania sochy Slovenská pošta vydala príležitostnú poštovú pečiatku, tlačový list a tiež celinovú obálku s prítlačou.
Projekt obnovy sochy pod záštitou Veľvyslanectva Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku a patronátom Jeho Veličenstva Norodoma Sihamoniho, kráľa Kambodže a Jeho Veličenstva Simeon II., posledného bulharskeho cára, finančne podporili: Jeho Kráľovská Výsosť František, vojvoda Bavorský, gróf Móric Čáky, Jeho Eminencia Edwin Frederick kardinál O‘Brien, veľmajster Rádu Božieho hrobu (Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani – OESSH), Rytiersky rád krížovníkov s červenou hviezdou (Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella in pede pontis Pragensis, O.Cr), Metropolitná kapitula pri sv. Vítovi na Pražskom hrade, ktorá je vlastníkom hrobu tohto svätca a mesto Nepomuk – rodisko sv. Jána Nepomuckého. Z domácich partnerov projekt podporili obce Divina, Divinka-Lalinok a Svederník. Projekt významne podporili taktiež tieto inštitúcie: Kysucké múzeum v Čadci, Servare et Manere, o. z., Nadácia Kia Motors Slovakia, HPR kámen, s. r. o., RBR ing., s. r. o., RBR Betón, s. r. o., Urbár Lúky, Urbár p. s. Lalinok, Združenie lesov p. s. Lalinok a Urbár Divina vrátane neznámych darcov.
Sochu dal postaviť v roku 1796 gróf Ján Nepomuk Suňog, bola poškodená povodňou pri ktorej stratila hlavu a dnes sa nachádza už po tretíkrát na novom mieste. Je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.

Autor ideového zámeru obnovy, koordinátor a architekt: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., autorizovaný krajinný architekt. Metodik akcie: Mgr. Jana Piecková z KPÚ Žilina. Reštaurátorské práce: Mgr. art. Jan Janda. Stavebné práce: Obec Divina, HPR kámen, s. r. o., Česko, RBR ing., s. r. o. Remeselno-umelecké práce: Miroslav Pallo, výtvarník, Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. Realizácia: 2016 – 2017. Vlastník sochy: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Divina.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 154

[0] Komentárov

Pridať komentár