Pamätník obetiam vojny — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/41

Pamätník obetiam vojny

premietanie (slideshow)
Pamätník obetiam vojny

Pamätník padlých hrdinov z Diviny a Strom pokoja

Obec Divina
(Foto: 14. 9. 2020)

Pamätník bol pôvodne postavený na mieste vedľa dnes už neexistujúcej budovy starej pošty na dolnom konci Diviny. Prekládku pamätníka na nové miesto architektonicky zastrešoval (odborne), ako aj projekciu nových schodov Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. Sochu Krista, ktorý drží v náručí umierajúceho vojaka a plameň reštauroval Mgr. Art. Peter Repka.

Na území Slovenskej republiky pribudol ďalší zo Stromov pokoja. Tentokrát výsadbe predchádzalo slávnostné odhalenie zrekonštruovaného a premiestneného Pamätníka padlých hrdinov z Diviny, ktoré sa udialo na 100. výročie od jeho postavenia. Pamätník na pôvodnom mieste vedľa dnes už neexistujúcej budovy starej pošty na dolnom konci Diviny slávnostne odhalili 15. mája 1949. Na trojstupňovom podstavci stojí socha Krista, ktorý drží v náručí umierajúceho vojaka. Na pravom kvádri je tabuľa s menami padlých občanov z obce v prvej a druhej svetovej vojne. Počas obnovovacích prác boli ozrejmené nové skutočnosti týkajúce sa obetí prvej svetovej vojny z Diviny a jej miestnej časti Lúk. Výskumom boli doložené ďalšie mená padlých vojakov, ktoré budú na pamätník doplnené v roku 2020. Po položení vencov pri pamätníku nasledovala výsadba Stromu pokoja. Pamätným stromom je tentokrát dub letný 'Hentzei' (Quercus robur 'Hentzei'). Vzácny kultivar Hentzei sa po prvýkrát spomína už v roku 1906 a dorastá do výšky približne 15 metrov.
Pamätnej výsadby sa zúčastnili starostovia obcí Divina a Divinka, Martin Fronc a Michal Krško spolu s príslušníkmi Ozbrojených síl Spojených štátov amerických vedúcim čatárom Danielom Collinsom, čatárom Codym Rauchom a čatárom Brandonom Tanisom. Americkí vojaci položili veniec k Pamätníku padlých hrdinov a asistovali aj pri výsadbe Stromu pokoja. Na záver slávnosti Marek Sobola odovzdal starostom a vojakom tzv. Malú medailu projektu na pamiatku výsadby Stromu pokoja v Divine. Výsadba pamätného stromu v Divine bola realizovaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Tlačová správa Obce Divina: "Strom pokoja v Obci Divina", dňa 30. 11. 2019. Text prevzatý (upravený) z web. stránky: www. divina.sk.

Strom pokoja, (anglicky: Tree of Peace, rusky: Дерево мира, nemecky: Der Friedensbaum) je globálny medzinárodný projekt, ktorý vznikol na Slovensku. Projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a bol iniciovaný žilinským krajinným architektom Markom Sobolom. Hlavným cieľom projektu je podporiť posolstvo mieru výsadbou pamätných stromov na všetkých kontinentoch. Projekt sa vo svojom začiatku spájal s prvou svetovou vojnou, ktorá mala veľký vplyv aj na Sobolovu rodinu. Jeho pradedo Ondrej Sobola (Andreas Szobola) zomrel na ruskom bojisku na neznámom mieste. Táto udalosť autora inšpirovala k vytvoreniu živého pamätníka vojakom, ktorí zomreli na bojiskách prvej svetovej vojny na neznámych miestach a sú pochovaní bez označenia ich mien a identity. Pravdepodobne neexistuje na svete žiadna krajina, ktorá by nemala vojnovú obeť, alebo neznámeho vojaka. Okrem obetí vojen sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie s rôznymi prírodnými katastrofami, vrátane epidémií, ktorých obete sa dajú tak isto počítať v desaťtisícoch. Projekt vzdáva hold aj týmto ľuďom.

Text prevzatý z web. stránky www.tofp.eu, kde sa dočítate viac o projekte: www.tofp.eu/sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 109

[0] Komentárov

Pridať komentár